Google-optimointi

Google on Suomessa ylivoimaisesti käytetyin hakukone, joten hakukoneoptimoinnin on oleellista keksittyä Googlen hakutuloksiin. Google-optimoinnin tarkoitus on parantaa verkkosivuston näkyvyyttä Googlen luontaisissa hakutuloksissa, ja tuoda lisää laadukasta liikennettä verkkosivuille. Oikein toteutettuna Google-optimointi on vähintään hyvä investointi.

Sisältö

Mitä on Google-optimointi?

Google-optimointi on hakukoneoptimointia, joka keskittyy ensisijaisesti verkkosivuston löydettävyyteen Googlen luontaisissa hakutuloksissa. Toisin sanoen Google-optimointi on potentiaalisten asiakkaiden hankkimistä Googlesta verkkosivuille.

Toisin sanoen optimoinnin ansioista verkkosivut löytyy paremmin sopivien hakusanojen hauilla, ja sivustolle saapuu Googlesta laadukkaita vierailijoita.

Koska Google-optimoinnille ei ole tarkkaa kaavaa, niin jokainen ymmärtää Google-optimoinnin omalla tavallaan. Meille Google-optimointia on vasta se, kun verkkosivujen sijoitukset alkavat paranemaan optimointitoimenpiteiden ansiosta.

Yli 90 % verkkosivuista ei löydä vierailijoita Googlesta?

SEO-työkalun tehnyt Ahrefs teki tutkimuksen koskien noin kahta miljoonaa satunnaista ja uutta yksittäistä verkkosivua. Näistä sivuista vain reilut 5 % löytyi Googlen top-10 hakutulosten joukosta vuoden sisällä julkaisusta.

Verkkosivu on helppo tehdä ja julkaista, mutta Google-näkyvyyden hyödyntämistä ei kannata jättää sattuman varaan. Tärkein lähtökohta Google-näkyvyyden ansaitsemiselle on parampi sisältö kuin kilpailijoilla.

Google-optimointi tuo uusia asiakkaita

Google-optimoinnin tärkein tarkoitus on tuoda uusia asiakkaita verkkosivujen välityksellä. Kun verkkosivut on tehty palvelemaan vierailijaa ja potentiaalista asiakasta, Google-näkyvyys auttaa tuomaan aiheesta tietoa etsiviä vierailijoita verkkosivustolle.

Miksi Google-optimointia kannattaa tehdä?

Kun Googlen käyttäjä kirjoittaa hakusanan tai -termin hakusanojen hakukenttään, niin Googlen tarkoitus on tarjota tiedonhakijalle mahdollisimman oleellista sisältöä, riippuen hakusanan tarkoituksesta.

Suomalaiset ovat aktiivisia Googlen hakukoneen käyttäjiä. Hakukone on erittäin yleisesti käytetty tapa hankittaessa tietoa tai ostettaessa tavaraa. Kun Googlesta haetaan tietoa, hakija ohjautuu hakukoneen listaamien hakutulosten kautta paikkansa ansainneille sivustoille.

Hakukoneoptimointi yleisesti on yksi oleellinen ja onnistuessaan tehokas markkinointikeino. Jos kotisivuilla tai verkkokaupalla halutaan saavuttaa oikeita tuloksia, Googlesta tulevia vierailijoita ei kannata unohtaa.

Laadukkaita liidejä Googlesta

Hakukoneesta saapunut vierailija on siitä erityisen hyvä, että hän on aktivoitunut hakusanojen osoittamaa aihetta kohtaan. Tästä vierailijasta on keskimääräistä helpompaa saada uusi asiakas, kuin mahdollisimman houkuttelevaksi tehdyn mainoksen avulla.

Googlesta saapunut vierailija on erittäin otollinen kohdeasiakas, koska on kiinnostunut samasta aiheesta jonka parissa yrityksesi työskentelee.

Kun kohdeasiakas on kirjoittanut hakusanat Googleen, hän osoittaa olevansa kiinnostunut aiheesta. Tällöin yrityksesi nettisivujen kannattaa olla paikalla Googlen luontaisissa hakutuloksissa.

Googlesta saavutat yrityksesi kohdeasiakkaat

Jotta verkkosivut tuovat hyötyä yrityksen myyntiin ja markkinointiin, niiden täytyy löytyä Googlesta hyvillä sijoituksilla juuri yrityksesi toimialaan sopivilla hakusanoilla. Jos Googlessa on kysyntää yrityksesi edustamille tuotteille, on syytä tarkistaa miten yrityksen verkkosivuston Google-näkyvyyttä voidaan parantaa.

Ota yhteyttä, niin teemme arvion verkkosivujen Google-näkyvyyden tilasta sekä siellä olevasta potentiaalista.

Google-optimoinnin aloittaminen

Kun Google-näkyvyyttä halutaan parantaa luontaisten hakutulosten osalta, ensimmäinen vaihe on selvittää miten sivusto löytyy Googlesta, millainen kilpailutilanne on, sekä kuinka paljon siellä on potentiaalia.

Optimoinnin alussa tehdään kattava auditointi, jotta tiedetään mistä on paras lähteä liikkeelle sekä mihin Google-optimoinnissa kannattaa sijoittaa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, joten alkutututstumiseen kannattaa sijoittaa.

Google-näkyvyyden parantamiseksi selvitetään optimoitavan sivuston lähtötilanne, tutustutaan tarjolla oleviin hakusanoihin sekä katsotaan miltä kilpailutilanne kyseisillä hakusanoilla Googlessa on.

Verkkosivuston lähtötilanteen selvittäminen

Google-optimointi alkaa katsomalla mikä on sivuston lähtötilanne. Google-näkyvyyden nykytilanne määrittelee pääosin sen, minkä suuntaisia toimenpiteitä on tarpeen alkaa tekemään.

Syöttämällä verkko-osoitteen SEO-ohjelmaan, saadaan näkyviin eri näköisiä tietoja verkkosivuston Google-näkyvyydestä sekä muita hyödyllisiä tietoja.

Hakusanatutkimus

Google-potentiaalin selvittäminen alkaa kattavasta hakusanojen tutkimisesta. Tämä tarkoittaa käytännössä SEO-työkalun avaamista ja sopivien Googlessa käytettävien hakusanojen etsimistä hakutoimintojen avulla.

Hakukoneoptimoinnin apuna käytettävä SEO-ohjelma kertoo kuinka paljon milläkin hakusanalla tai -termillä tehdään kuukausittaisia Google-hakuja. Samoin ohjelma kertoo myös sen, mitkä sivustot niillä kiinnostavilla hakusanoilla listautuu, sekä mikä on hakusanan kilpailutilanne.

Hakusanojen kartoituksesta saaduilla tuloksilla tiedetään kohdistaa sivuston optimointi- ja parannustoimet oikeaan paikkaan.

Kilapilutilanteeseen tutustuminen Googlessa

Mitä enemmän hakusanalla on hakuja, sitä enemmän Googlessa on kilpailua. Tämä on yleinen nyrkkisääntö. Suuremman hakuvolyymin hakusanoilla on haastavampaa sijoittua kuin vähän haetuilla termeillä.

SEO-ohjelmalla nähdään suoraan, mitkä sivustot milläkin hakusanoilla Googlessa listautuu. Tämän tiedon kautta päästään tutustumaan minkä takia hakutulosten ensimmäiset sivut listautuvat kärkisijoille.

Tutustu Google-optimoinnin asiantuntijoihin

Kukaan ei halua haaskata rahojaan Google-optimointia hankkiessaan. Ennen aloittamista on suositeltavaa jutella useamman potentiaalisen Google-optimoijan kanssa. Näin saat paremman käsityksen tarjonnasta ja toivottavasti myös asiantuntijoiden osaamisesta.

Ota meihin yhteyttä, niin sovitaan aloituspalaveri verkkosivujen Google-optimoinnista, ja katsotaan kuinka teidän kannattaisi lähteä liikkeelle.

Google-sijoituksiin vaikuttavat tekijät

Google ei ole julkaissut salaista kaavaansa, jolla se hakukoneen tulokset järjestelee. Sen kuitenkin tiedämme, että Google tekee satoja muutoksia ja tuhansia testauksia joka vuosi hakukoneeseensa.

Googlen julkaisemista tiedotteista ja kommenteista voidaan kuitenkin päätellä paljon. Samoin SEO-analyysin avulla nähdään millaisen profiilin omaavat sivustot Googlessa pärjäävät, ja tietoa vertailemalla voidaan päätellä pääpiirteittäin miksi.

Googlella on mittava määrä henkilöitä, jotka tekevät verkkosivuen laatuluokittelua ympäri maailman. Google on julkaissut kiinnostavan oppaan laatuluokittelun määrittelyistä. Se ei kerro suoraan miten heidän hakukone määrittelee tulokset, mutta tämän reilu 160 sivuisen oppaan avulla saa käsityksen siitä, miten Google haluaa hakukoneensa ymmärtävän verkkosivustoja.

Sisältö on tärkein tekijä Googlelle

Google on rummuttanut jo vuosia laadukkaan ja relevantin sisällön päälle. Laadukas sisältö on ensisijaisen tärkeä osa Google-näkyvyyttä. Verkkosivuille tullaan sisällön perässä, ja tämän on oivaltanut myös hakukonejätti: hakukoneen tehtävä on tarjota laadukasta ja luotettavaa sisältöä tiedonhakijalle.

Verkkosivuston luotettavuus

Verkkosivuston luotettavuus on Googlelle oleellinen asia. Hakukonejätti haluaa olla varma, että sivusto on luottamuksen arvoinen ja haluaa esittää sen haun tuloksissa erityisesti listan kärkipäässä.

Verkkosivuston luotettavuuteen liittyy useampi tekijä, mutta oleellisimpia ovat verkko-osoitteen ikä sekä ulkoiset linkit muilta luotettavilta sivustoilta.

Tekninen optimointi

Kun sisältö ja muut perusasiat on kunnossa, on myös tärkeää että sivusto on hakukoneelle luettavassa ja ymmärrettävässä muodossa. Sivustosta tehdään yhtenäinen, helppokäyttöinen sekä toimiva kokonaisuus.

Oleellisia rakenteellisia ja teknisiä optimointiin vaikuttavia osa-alueita ovat esimerkiksi sivuston latausnopeus erityisesti mobiilissa, sivurakenne ja navigointi, osoiterakenne, kuvien nimeäminen joka auttaa myös Googlen kuvahaussa, metatekstien kirjoittaminen ja paljon muuta.

Tutustu Google-optimoinnin asiantuntijoihin

Kukaan ei halua haaskata rahojaan Google-optimointia hankkiessaan. Ennen aloittamista on suositeltavaa jutella useamman potentiaalisen Google-optimoijan kanssa. Näin saat paremman käsityksen tarjonnasta ja toivottavasti myös asiantuntijoiden osaamisesta.

Ota meihin yhteyttä, niin sovitaan aloituspalaveri verkkosivujen Google-optimoinnista, ja katsotaan kuinka teidän kannattaisi lähteä liikkeelle.

Google-optimointia sisältö ensin

Kun päädyt tekemään Google-optimointia, sisältö kuuluisi olla ensimmäinen ja oleellisin asia tehtävistä tutkiskeluista ja toimenpiteistä. Google on jo vuosia kommentoinut sisällön olevan tärkein asia verkkosivustolla, jonka on oltava kunnossa. Ilman laadukasta ja hyödyllistä sisältöä ei ole Google-näkyvyyttäkään, ainakaan siinä määrin mitä potentiaalia löytyy.

Kirjoita laadukasta sisältöä

Yleisin ja oleellisin sisällön muoto on tekstisisältö, jota verkkosivustoilla käytetään ja joka ensisijaisesti määrittelee Google-sijoituksen. Vaikka tehdäänkin Google-optimointia, sisältö tulisi aina kirjoittaa ensisijaisesti asiakkaalle. Jos tiedonhakija ei näe sisältöäsi hyödyllisenä hakutarkoitukseen nähden, niin Googlekaan ei sitä todennäköisesti arvosta.

Sisällön optimointi Googlelle

Relevantin ja laadukkaan sisällön voi kirjoittaa monin eri sanoin. Vaikka sisältö kirjoitetaankin aina Google-hakijalle, se täytyy optimoida hakukoneille. Oleellisimpia sisällön optimointitoimia ovat sivun nimeäminen sekä sisällön hakusanatiheys. Hakusanoja ei pidä sulloa tekstin sisään, mutta niitä ei myöskään pidä unohtaa leipätekstistä.

Jatkuva sisällön parantaminen ja tuottaminen

Sisällössä on aina lisättävää ja parannettavaa, varsinkin jos hakuja ja kilpailua on Googlessa enemmän. Sisällön jatkuva laajentaminen ja parantaminen auttaa buustaamaan sijoituksia Googlen luontaisissa hakutuloksissa. Blogi on yksi yleisesti käytetty sisällöntuottamisen muoto, jonka avulla on kätevä laajentaa sisältömarkkinointia.

Kuinka verkkosivusi pärjää Googlessa?

Content is king, eli sisältö on kuningas. Jotta saat parhaan tehon sisällölläsi Googlessa, hakusanatutkimus ja toimiva sisältösuunnitelma on paikallaan. Ota yhteyttä niin tutkitaan sivustosi sisällön tarve hyvän Google-näkyvyyden saavuttamiseksi.

Google-optimoinnin tulokset

Toiset lupaavat Google-optimointia tulostakuulla, toiset sanovat että tuloksia ei voi luvata. Kun tehdään oleellisia ja oikeita asioita sopivissa määrin, tuloksia yleensä seuraa ennemmin tai myöhemmin. Usein tulosten realisoituminen vie useita kuukausia, joten Google-optimointi vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Jos tekijä lupailee varmaa kärkisijaa Googlesta, pyydä takuu puheille. Jos taas optimoija ei pysty lupaamaan mitään, on suositeltavaa jatkaa tiedon hankkimista.

Esimerkkitapaus: Kymmenkertaistimme verkkokaupan luontaisen Google-liikenteen

Toteutimme eräälle verkkokaupalle Google-optimointia kesäkuun ja syyskuun välisenä aikana vuonna 2020. Tuolloin ennen optimointia sivuston vierailijamäärä Googlesta oli reilut 200 vierasta kuukaudessa, tasaisesti jo vuosikausia. Tämän optimointiprojektin toimenpiteet liittyivät pääosin sisältöön, ja uusi sisältö oli julkaistu syyskuun aikana. Nyt reilua vuotta myöhemmin kävijämäärä on noussut yli kahden tuhannen.

Vaikka kuvan käppyrä on SEO-ohjelman arvio kävijämäärästä, se paljastaa Google-optimoinnin olleen varsin onnistunut.

Verkkokaupan Google-optimoinnin tulokset

Nostetaanko verkkokauppasi näkyville Googlessa?

Verkkokauppa elää suorasta myynnistä, joten Googlesta saadaan kauppaan erityisen hyviä vierailijoita. Olemme tehneet onnistuneesti Google-optimointia useammalle verkkokaupalle.

Google-optimoinnin hinta

Google-optimoinnin hinta on häilyvä käsite, ja rahalle saa vaihtelevaa vastinetta palveluntarjoajasta riippuen. Ennen hinnan liian tarkkaa tuijottamista on hyvä muistaa arvioida, minkä arvoinen onnistunut Google-optimointi tulee olemaan pitkällä aikavälillä.

Hinta saattaa tuntua kalliilta jo senkin takia, että tulokset tulevat aina viiveellä. Varmista kuitenkin, että Google-optimointi sisältää ymmärrettäviä toimenpiteitä ja optimointi maksaa itsensä takaisin.

 

Alkukartoitus 0 €

Google-optimointi alkaa alkukartoituksella, joka paljastaa kummankin osapuolen todellisen mielenkiinnon. Alkukartoituksessa selvitetään verkkosivujen potentiaali Googlessa, sekä määritellään toimenpiteet joilla sijoituksia lähdettäisiin parantamaan.

Google-optimoinnin aloituspaketti alk. 1250 € + alv

Teemme Google-optimointia pääsääntöisesti projektiluontoisesti, eli määritellään tehtävät toimenpiteet sekä työn kiinteä hinta. Työn valmistuttua saa vielä dokumentaation kaikista tehdyistä toimenpiteistä.

Kun ensimmäinen optimointikierros on suoritettu kunnialla loppuun, voidaan odotella tuloksia ja ryhtyä miettimään tekemättä olevia parannuksia.