Google-optimointi

Google on Suomessa selvästi käytetyin hakukone, joten tästä syystä kotisivujen tai verkkokaupan hakukoneoptimoinnin on oleellista keksittyä ensisijaisesti Googlen hakutuloksissa esiintymiseen. Google-optimoinnin tarkoitus on parantaa verkkosivuston näkyvyyttä Googlen luontaisissa hakutuloksissa, ja tuoda lisää liikennettä verkkosivustolle. Oikein toteutettuna Google-optimointi on vähintään hyvä investointi.

Google-optimointi - sisältö

Mitä on Google-optimointi?

Google-optimointi on hakukoneoptimointia, joka keskittyy ensisijaisesti verkkosivuston löydettävyyteen Googlen luontaisissa hakutuloksissa. Toisin sanoen Google-optimointi on potentiaalisten asiakkaiden hankkimistä Googlen kautta verkkosivustolle. Kun Googlen käyttäjä kirjoittaa hakusanan tai -termin hakusanojen hakukenttään, niin Googlen tarkoitus on tarjota tiedonhakijalle mahdollisimman oleellista sisältöä, riippuen hakijan hakutarkoituksesta.

Google haluaa palvella haun tekijää mahdollisimman tehokkaasti, mutta ei paljasta tarkkaa kaavaa millä perusteilla hakusijoitukset valitaan. Se on kuitenkin tullut Googlen kommenteista selväksi, että ensisijainen asia Google-näkyvyydessä menestymiseen on relevantti ja haun tekijää palveleva sisältö.

Google-optimointi kattaa laadukkaan sisällön lisäksi laajan skaalan muita toimenpiteitä, mutta niistä lisää hieman myöhemmin.

Google-optimointi tuo uusia asiakkaita

Google-optimoinnin tärkein tarkoitus on tuoda uusia asiakkaita verkkosivujen välityksellä. Kun verkkosivusto on tehty palvelemaan vierailijaa ja potentiaalista asiakasta, Google-näkyvyys auttaa tuomaan aiheesta tietoa etsiviä vierailijoita verkkosivustolle.

Miksi Google-optimointia kannattaa tehdä?

Suomalaiset ovat aktiivisia Googlen hakukoneen käyttäjiä. Hakukone on erittäin yleisesti käytetty tapa hankittaessa tietoa tai ostettaessa tavaraa. Kun Googlesta haetaan tietoa, hakija ohjautuu hakukoneen listaamien hakutulosten kautta paikkansa ansainneille sivustoille.

Hakukoneoptimointi yleisesti on yksi oleellinen ja onnistuessaan tehokas markkinointikeino. Jos kotisivuilla tai verkkokaupalla halutaan saavuttaa oikeita tuloksia, Googlesta tulevia vierailijoita ei kannata unohtaa..

Hakukoneesta saapunut vierailija on siitä erityisen hyvä, että hän on aktivoitunut hakusanojen osoittamaa aihetta kohtaan. Tästä vierailijasta on keskimääräistä helpompaa saada uusi asiakas, kuin mahdollisimman houkuttelevaksi tehdyllä mainoksella. Kun asiakas on kirjoittanut hakusanat Googleen, hän on tavalla tai toisella kiinnostunut aiheesta. Tällöin yrityksesi kannattaa olla paikalla ja laittaa verkkosivut myyntihommiin.

Googlesta saavutat yrityksesi kohdeasiakkaat

Jotta verkkosivut tuovat hyötyä yrityksen myyntiin ja markkinointiin, niiden täytyy löytyä Googlesta hyvillä sijoituksilla juuri yrityksesi toimialaan sopivilla hakusanoilla. Jos Googlessa on kysyntää yrityksesi edustamille tuotteille, on syytä tarkistaa miten yrityksen verkkosivuston Google-näkyvyyttä voidaan parantaa.

Ota yhteyttä, niin teemme arvion verkkosivujen Google-näkyvyyden tilasta sekä siellä olevasta potentiaalista.

Google-optimoinnin aloittaminen

Kun Google-näkyvyyttä halutaan parantaa luontaisten hakutulosten osalta, ensimmäinen vaihe on selvittää miten sivusto löytyy Googlesta, millainen kilpailutilanne on, sekä kuinka paljon siellä on potentiaalia.

Optimoinnin alussa tehdään kattava auditointi, jotta tiedetään mistä on paras lähteä liikkeelle sekä mihin Google-optimoinnissa kannattaa sijoittaa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, joten alkutututstumiseen kannattaa sijoittaa.

Google-näkyvyyden parantamiseksi selvitetään optimoitavan sivuston lähtötilanne, tutustutaan tarjolla oleviin hakusanoihin sekä katsotaan miltä kilpailutilanne kyseisillä hakusanoilla Googlessa on.

Verkkosivuston lähtötilanteen selvittäminen

Google-optimointi alkaa katsomalla mikä on sivuston lähtötilanne. Google-näkyvyyden nykytilanne määrittelee pääosin sen, minkä suuntaisia toimenpiteitä on tarpeen alkaa tekemään.

Syöttämällä verkko-osoitteen SEO-ohjelmaan, saadaan näkyviin eri näköisiä tietoja verkkosivuston Google-näkyvyydestä sekä muita hyödyllisiä tietoja.

Hakusana-auditointi

Google-potentiaalin selvittäminen alkaa kattavasta hakusana-auditoinnista. Tämä tarkoittaa käytännössä SEO-työkalun avaamista ja sopivien Googlessa käytettävien hakusanojen etsimistä.

Hakukoneoptimoinnin apuna käytettävä SEO-ohjelma kertoo kuinka paljon milläkin hakusanalla tai -termillä tehdään kuukausittaisia Google-hakuja. Samoin ohjelma kertoo myös sen, mitkä sivustot niillä kiinnostavilla hakusanoilla listautuu.

Hakusanojen kartoituksesta saaduilla tuloksilla tiedetään kohdistaa sivuston sisällön optimointi- ja kehitystoimet oikeaan paikkaan.

Kilapilutilanteeseen tutustuminen Googlessa

Mitä enemmän hakusanalla on hakuja, sitä enemmän Googlessa on kilpailua. Tämä on yleinen nyrkkisääntö. Suuremman hakuvolyymin hakusanoilla on haastavampaa sijoittua kuin vähän haetuilla termeillä.

SEO-ohjelmalla nähdään suoraan, mitkä sivustot milläkin hakusanoilla listautuu. Tämän kautta päästään tutustumaan siihen, minkä takia nuo ensimmäiset sivustot listautuvat Googlen kärkisijoille.

Tutustu Google-optimoinnin asiantuntijoihin

Kukaan ei halua haaskata rahojaan Google-optimointia hankkiessaan. Ennen aloittamista on suositeltavaa jutella useamman potentiaalisen Google-optimoijan kanssa. Näin saat paremman käsityksen tarjonnasta ja toivottavasti myös asiantuntijoiden osaamisesta.

Ota meihin yhteyttä, niin sovitaan aloituspalaveri verkkosivujen Google-optimoinnista, ja katsotaan kuinka teidän kannattaisi lähteä liikkeelle.

Google-sijoituksiin vaikuttavat tekijät

Google ei ole julkaissut salaista kaavaansa, jolla se hakukoneen tulokset järjestelee. Googlen tiedotteista ja kommenteista voidaan kuitenkin päätellä paljon. Samoin SEO-analyysin avulla nähdään ketkä Googlessa pärjäävät, ja tietoa vertailemalla voidaan päätellä ainakin osittain miksi.

Googlella on mittava määrä henkilöitä, jotka tekevät verkkosivuen laatuluokittelua ympäri maailman. Google on julkaissut kiinnostavan oppaan laatuluokittelun määrittelyistä. Se ei kerro suoraan miten heidän hakukone määrittelee tulokset, mutta tämän reilu 160 sivuisen oppaan avulla saa käsityksen siitä, miten Google haluaa hakukoneensa ymmärtävän verkkosivustoja.

Sisältö on tärkein tekijä Googlelle

Google on mainostanut jo vuosia laadukkaan ja relevantin sisällön perään. Laadukas sisältö on ensisijaisen tärkeä osa Google-optimointia.

Verkkosivuston luotettavuus

Verkkosivuston luotettavuus on Googlelle oleellinen asia. Hakukone haluaa olla varma, että sivusto on luottamuksen arvoinen ja haluaa esittää sen haun tekijälle listan kärkipäässä.

Verkkosivuston luotettavuuteen liittyy moni tekijä, kuten verkko-osoitteen ikä, linkit muilta sivustoilta ja niin edelleen.

Muu optimointi sisällön jälkeen

Kun sisältö ja muut perusasiat on kunnossa, on myös tärkeää että sivusto on hakukoneelle luettavissa ja ymmärrettävissä. Muita oleellisia asioita ovat esimerkiksi sivurakenne, navigoinnin helppous sivustolla, kuvien nimeäminen (auttaa Googlen kuvahaussa), metatekstien kirjoittaminen ja niin edelleen. Lista on pitkä, mutta jokaisen tekijän merkitys Googlen silmissä on hyvä ottaa huomioon.

Tutustu Google-optimoinnin asiantuntijoihin

Kukaan ei halua haaskata rahojaan Google-optimointia hankkiessaan. Ennen aloittamista on suositeltavaa jutella useamman potentiaalisen Google-optimoijan kanssa. Näin saat paremman käsityksen tarjonnasta ja toivottavasti myös asiantuntijoiden osaamisesta.

Ota meihin yhteyttä, niin sovitaan aloituspalaveri verkkosivujen Google-optimoinnista, ja katsotaan kuinka teidän kannattaisi lähteä liikkeelle.

Google-optimointia sisältö ensin

Kun päädyt tekemään Google-optimointia, sisältö kuuluisi olla ensimmäinen ja oleellisin asia tehtävistä tutkiskeluista ja toimenpiteistä. Google on jo vuosia kommentoinut sisällön olevan tärkein asia verkkosivustolla, jonka on oltava kunnossa. Ilman laadukasta ja hyödyllistä sisältöä ei ole Google-näkyvyyttäkään, ainakaan siinä määrin mitä potentiaalia löytyy.

Kirjoita asiakkaallesi

Yleisin ja oleellisin sisällön muoto on tekstisisältö, jota verkkosivustoilla käytetään ja joka määrittelee Google-sijoituksen. Vaikka tehdäänkin Google-optimointia, sisältö tulisi aina kirjoittaa ensi sijaisesti asiakkaallesi. Jos tiedon hakija ei näe sisältöäsi hyödyllisenä hakutarkoitukseen nähden, niin Googlekaan ei sitä todennäköisesti arvosta.

Sisällön tulee olla kirjoitettu ensisijaisesti asiakkaallesi, mutta optimointuna hakukoneille.

Sisällön optimointi Googlelle

Relevantin ja laadukkaan sisällön voi kirjoittaa monin eri sanoin. Vaikka sisältö kirjoitetaankin aina Google-hakijalle, se täytyy optimoida hakukoneille. Oleellisimpia sisällön optimointitoimia ovat sivun nimeäminen sekä sisällön hakusanatiheys. Hakusanoja ei pidä sulloa tekstin sisään, mutta niitä ei myöskään pidä unohtaa.

Jatkuva sisällön parantaminen ja tuottaminen

Sisällössä on aina lisättävää ja parannettavaa, varsinkin jos hakuja ja kilpailua on Googlessa enemmän. Sisällön jatkuva laajentaminen ja parantaminen auttaa buustaamaan sijoituksia Googlen luontaisissa hakutuloksissa. Blogi on yksi yleisesti käytetty sisällöntuottamisen muoto.

Kuinka sisältösi pärjää Googlessa?

Content is king, eli sisältö on kuningas. Jotta saat parhaan tehon sisällölläsi Googlessa, hakusanatutkimus ja toimiva sisältösuunnitelma on paikallaan. Ota yhteyttä niin tutkitaan sivustosi sisällön tarve hyvän Google-näkyvyyden saavuttamiseksi.