Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneet ovat edelleen suurin  liikenteenohjaaja netissä, varsinkin silloin kun hateaan tietoa jostakin asiasta. Hakukoneoptimoinnin tarkoitus on parantaa verkkosivuston sijoitusta ja näkyvyyttä hakukoneiden luontaisissa hakutuloksissa halutuilla hakusanoilla. Hakukoneoptimointi tuo aiheesta kiinnostuneita vierailijoita sivustolle.

Hakukoneoptimointi lyhyesti

Hakukoneoptimoinnin (englanniksi Search Engine Optimization tai lyhennettynä SEO) tarkoitus on parantaa verkkosivujen sijoitusta hakukoneessa halutuilla hakusanoilla, tuoden näin lisää luontaista liikennettä verkkosivuille. Suomessa valtaosa hakukoneen hauista tehdään Googlella, jolloin voidaan käyttää termiä Google-optimointi.

Esimerkiksi Googlen osalta hakutulosten järjestys määritellään noin kahden sadan eri kriteerin perusteella, sisältäen erilaisia algoritmejä ja laskentamekanismeja. Näitä järjestyksen määrittäviä kriteerejä ei ole koskaan tarkkaan kerrottu julkisuuteen, mutta huhut ja kokemus kertovat mikä on toimivaa hakukoneoptimointia.

Hyvän hakukonesijoituksen saavuttamiseksi sivuston on oltava hakukoneen silmissä luotettava, sekä ensisijaisesti sivuston sisällön on oltava merkityksellistä sekä vierailijaa palvelevaa. Lisäksi on paljon teknisiä asioita, jotka vaikuttavat hakukoneoptimoinnin tuloksiin.

Miten Google määrittelee verkkosivujen sijoituksen hakukoneessa?

Hakukoneen tarkoitus on palvella tiedonhakijaa parhaansa mukaan, ja tuoda kaikkein oleellisin, hakutermeihin sopiva tieto mahdollisimman helposti hakijan saataville.

Hakukone suosii luottamuksen saavuttanutta sivustoa (pitkä historia, hyvät ulkoiset linkit), jonka sisältö ja aihealue ovat kunnossa. Yksi oleellisin tekijä verkkosivuilla onkin sisältö, jonka merkitys hakukoneoptimonnissa on kasvanut. Lisäksi on paljon teknisiä asioita, jotka vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen.

Hakukoneoptimoinnin alkukartoitus

Hakukoneoptimointi aloitetaan aina kartoittamalla toimialaan liittyvät hakusanat sekä kuukausittaiset hakumäärät. SEO-auditoinnin avulla tutustutaan kiinnostavien hakusanojen kokonaisuuteen, kilpailutilanteeseen, sekä selvitetään verkkosivuston lähtötilanne suhteessa omaan sisältöön sekä kilpailijoiden sijoituksiin. Hakukoneoptimoinnin kartoituksessa on tarkoitus selvittää hakukoneissa oleva potentiaali.

Hakukoneoptimointi alkaa hakusana-auditoinnilla

Hakukoneoptimointi alkaa hakusanakartoituksesta. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää hakukoneesta tehtävien hakujen määrä tavoiteltavien tai kiinnostavien hakusanojen suhteen. Näin saadaan lähtötilanne selville siitä, millainen potentiaali hakukoneessa on yrityksesi osaamisalueella sopiviin hakusanoihin liittyen.

Hakusanojen hakumäärät saa ilmaiseksi tietoon esimerkiksi Google Adsin hakusanasuunnittelijasta (vaatii tilin) tai Jaaxysta, joka tarjoaa kirjautuneille käyttäjille 30 ilmaista hakua kuukaudessa. 

Maksullisia työkaluja löytyy myös, kuten Ahrefs, Semrush ja Moz. Maksulliset työkalut soveltuvat hintojensa puolesta enemmänkin ammattikäyttöön, eikä 100 – 200 euron kuukausimaksu välttämättä houkuttele tee-se-itse -optimoijia.

Hakukoneoptimointi ja hakusanojen tutkiminen
Tältä näyttää Ahrefs:in yksittäisen hakusanan tietojen yleiskatsaus. Hakusanaa "tilitoimisto" haetaan Suomessa noin 1500 kertaa kuukaudessa.

Kilpailutilanteen kartoittaminen

Kun löydetään sopivat hakusanat, joille sivustoa halutaan lähteä optimoimaan, on syytä myös kartoittaa hakusanojen kilpailutilanne. Tähän toimenpiteeseen soveltuvat aiemmin mainitut maksulliset työkalut, joilla voidaan tarkastella hakumäärien lisäksi Googlen hakutuloksia kyseisille hakusanoille.

Lisäksi hakutuloksissa löytyvien sivustojen taustatietoja päästään tutkailemaan, ja näiden tietojen avulla saadaan käsitys siitä millä perusteilla kärkipään sivustot menestyvät tutkituilla hakutermeillä. 

Näiden tietojen perusteella päästään parempaan käsitykseen siitä, miten kova kilpailu halutuilla hakusanoilla ja -termeillä on, sekä millaiset mahdollisuudet on päästä mukaan tähän kamppailuun.

Optimoitavan verkkosivuston nykytilanne

Jos hakukoneoptimoinnin kohteena on olemassa oleva verkkosivusto, on samalla syytä tutustua sen taustoihin ja hakukonenäkyvyyden nykytilanteeseen. työkalun avulla pystytään seuraamaan sivuston tilannetta hakukoneissa, millä hakusanoilla sivusto listautuu sekä paljon muuta.

Kun tiedetään sivuston nykytilanne hakusanojen ja sijoitusten suhteen, on helpompi lähteä kehittämään näkyvyyttä.

Hakukoneoptimoitavan sivuston kartoitustiedot
Ahrefs kertoo halutun verkkosivuston taustatiedot hakukoneoptimointiin liittyen

Verkkosivujen optimointi alkaa sisällöstä

Sisältö on nykään ainoa oikea keino saavuttaa näkyvyys halutuilla hakusanoilla, eikä vippaskonsteja ole tarjolla. Lisäksi julkaistavan sisällön täytyy olla yksilöllistä, sekä sen kattavuus on oltava suhteutettuna aiheeseen.

Verkkosivujesi sisältö määrittelee, millä hakusanoilla sivustosi listautuu hakukoneissa. Halutuista hakusanoista täytyy aiheesta riippuen olla tarvittava määrä hyödyllistä ja yksilöllistä sisältöä verkkosivuilla.

Kerran kirjoitettu laadukas ja palveleva sisältö tuo uusia asiakkaita yrityksellesi jopa vuosien ajan.

Sisältösuunnitelman tekeminen

Mitä laajempi aihe, sitä kattavempi sisältö tarvitaan hyviin hakutuloksiin tähdättäessä. Sisältösuunnitelman tekeminen on luonnollisesti seuraava askel hakusana- ja kilpailututkimuksen jälkeen, kun tiedetään millä hakusanoilla sivuston sijoitusta halutaan parantaa.

Sivustolle määritellään pääsisältö, joka rakentuu tärkeimpien hakusanojen ympärille. Pääsisältöä voidaan lisäksi tukea aiheeseen liittyvällä lisäsisällöllä, joka toimii laajennuksena pääsisällölle. Tällöin hyödynnetään sisältörakennetta sekä sisäisiä linkityksiä tehostamaan hakukonenäkyvyyttä.

Blogin lisääminen sivustolle ja artikkelien kirjoittaminen on helppo tapa laajentaa sisältöä ja löydettävyyttä uusilla ja tarkennetuilla hakutermeillä. Uuden sisällön jatkuva lisääminen on positiivinen merkki hakukoneille, sekä samalla päästään kiinni uusiin hakutermeihin.

Vältä kopioitua sisältöä, älä kirjoita hakukoneelle

Pari varoituksen sanaa on paikallaan sisällön suhteen:

  1. älä koskaan käytä kopioitua sisältöä,
  2. äläkä kirjoita hakukoneelle!

Hakukoneet löytävät ja tunnistavat kopioidun sisällön nykyään helposti, ja esimerkiksi Google kertoo avoimesti että kopioitu sisältö tietää sanktioita. Kopioitu sisältö verkkosivuilla on todennäköisesti enemmän haitaksi kun hyödyksi. Laadi siis aina yksilöllistä sisältöä, joka erottaa sinut kilpailijoistasi.

Sisältötekstin täytyy olla kirjoitettu kohdeasiakkaalle, huomioden tiettyjä lainalaisuuksia. Hakukoneoptimointiin liittyviä sääntöjä hyödynnetään sisällön esittämisen yhteydessä, mutta sisältö tulee olla asiakastasi palvelevaa ja merkityksellistä.

Sisältörakenne ja sisäiset linkitykset

Sisältö täytyy lisätä sivustolle oikeaoppisesti, jotta ne suosivat hakukonenäkyvyyttä. Tärkeimpiä sisältöön liittyviä tekijöitä ovat

  • sisältörakenne,
  • sivujen nimeäminen,
  • väliotsikointi ja
  • sisäiset linkitykset.

Sivuston sivuhierarkia tulee olle aihealueittain kunnossa, sekä sivuston navigointi tulee olla loogista ja sujuvaa. Tärkeimmät pääsisällöt tulee löytyä helposti. Jokaisen alasivun nimeäminen on yksi tärkeä tekijä, mutta lisäksi sisältö tulee väliotsikoida tekstin määrään sopien. Lisäksi sisäisillä linkityksillä helpotetaan siirtymistä sivustolla aihealueiden välillä.

Verkkosivuston tekninen optimointi

Kun sisältöpuoli on hoidossa, keskitytään seuraavaksi sivuston rakenteellisiin ja teknisiin seikkoihin verkkosivujen optimoinnissa. Ratkaisevimpia tekijöitä ovat käytettävä alusta sekä sisällön järjestämiseen, esittämiseen ja linkityksiin liittyvät toimenpiteet.

Näiden lisäksi sivustolle tehdään useita yksittäisiä toimenpiteitä, jotta sivusto vastaa paremmin hakukoneoptimointiin vaikuttaviin kriteereihin.

Verkkosivuston alustalla on merkitystä

Verkkosivujen alustan on myös tärkeässä roolissa hakukoneoptimoinnin suhteen. Käytetystä julkaisjärjestelmästä ja sen teknisistä ominaisuuksista riippuu, kuinka hakukoneet lukevat ja ymmärtävät sivustoa sekä sen sisältöä. Käytettäessä epämääräistä alustaa, voi olla että sen tekniikka rajoittaa hakukonenäkyvyyttä heikkojen teknisten ratkaisujen takia.

WordPress, joka on tunnetuin ja yleisimmin käytetty julkaisujärjstelmä, tiedetään yhtenä parhaista (ellei jopa parhaana) julkaisujärjestelmänä hakukoneoptimoinnin suhteen. Se on teknisesti tasapainoinen alusta, tarjoten hyvän tekniikan hakukoneoptimoinnille.

Mobiilioptimoinnin tärkeys

Hakukonejätti Google erotti puhelimilla tehtävän hakukonehaun pöytäkoneversiosta vuonna 2018. Tämä tarkoittaa, että Googlen hakulistaus esimerkiksi läppärille ja puhelimelle on täysin erilliset.

Jos verkkosivuston mobiilioptimointi on pielessä, Google ei halua tarjota kyseisiä sivustoja hakutuloksissaan mobiilissa hakuja tekeville. Tarkista siis ennen kaikkea että verkkosivusi ovat Googlen mielestä mobiiliystävälliset.

Sivuston nopeus hakukoneoptimoinnissa

Nykyään verkkosivujen latausnopeus on yksi merkittävä osatekijä hakukoneoptimoinnissa. Tehokas ja nopea webhotelli on siis suositeltava sijoitus, joka myös parantaa vierailijan kokemusta sivujen auetessa nopeasti.

Sivuston nopeutta voidaan parantaa myös nopeusoptimoinnilla, joka tarkoittaa sivuston sisäisiä teknisiä toimenpiteitä. Voit testata sivuston nopeutta esimerkiksi Googlen PageSpeed Insightilla, GTmetrixillä tai Pingdomilla. Erityisen tärkeää on huomioida sivuston latausnopeus mobiilissa, sillä esimerkiksi Googlen mobiilihaussa sivuston nopeus on entistä tärkeämpi tekijä.

Jos olet WordPress-leirissä, niin lue lisää WordPressin nopeusoptimoinnista.

Verkkosivuston ulkopuolinen optimointi

Vaikka hakukoneoptimointi keskittyy suurimmaksi osaksi sivuston sisäisiin seikkoihin, niin webhotellin lisäksi on yksi merkittävä tekijä itse sivuston ukopuolella; sivustollesi ohjaavat ulkoiset linkit muilta sivustoilta. Linkkiprofiilin kehittäminen on tehtävä harkiten ja hyvien tapojen mukaisesti.

Verkkosivuston ulkoiset linkit lisäävät luottamusta

Linkit muilta verkkosivustoilta ovat merkki hakukoneille, että sivustollesi linkittävät verkkosivut pitävät sivustoasi jollain tavalla mainitsemisen arvoisena..

Ulkoisissa linkeissä on kuitenkin merkittäviä eroja, ja niitä tulee hankkia huolellisesti harkiten. Mitä tunnetumpi, hyvämaineisempi sekä aiheeltaan merkityksellisempi tuo linkittävä sivusto on, sitä enemmän sille annetaan arvoa. Lisäksi linkissä käytettävät sanat parantavat linkin tehoa, jos nuo kyseiset sanat osuvat sivustosi aiheeseen.

 

Jatkuva optimointi tuo tuloksia

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä työtä ja jatkuva prosessi. Muutokset tapahtuu toisinaan hitaasti. Kerran hankittua sijoitusta ei menetä yhdessä yössä, mutta jäädessään paikoilleen hakukonesijoitus alkaa vääjäämättä heikentymään. 

Hakukoneoptimoinnista on kenenkään vaikea luvata varmoja tuloksia Googlen kärkipaikalta, mutta perusasioista on hyvä aloittaa.

Lisää hakukoneoptimoinnista