Kotisivut yritykselle

Yrityksen kotisivut voivat parhaimmillaan olla tehokas myyntimies verkossa. Oikein tehtynä kotisivut on merkittävä osa yrityksen markkinointia, joiden avulla tehdään lisää myyntiä verkossa. Kerromme sinulle kaiken mitä sinun tulee tietää hankkiessasi kotisivut yritykselle, jotta pääsisit parhaaseen lopputulokseen.

Kotisivuprojektin käynnistäminen

Kotisivuista on tullut yrityksen digitaalisen markkinoinnin kulmakivi, joiden avulla parannetaan yrityksen verkkoilmettä ja -näkyvyyttä. Kotisivut ovat yritykselle parhaimmillaan silloin, kun ne löytävät vierailijoita hakukoneista, puhuttelevat kohdeasiakastasi sekä tuovat yhteydenottoja.

Kun yrityksen kotisivuilla haetaan kehitystä liiketoimintaan, kaikki lähtee tavotteista. Kun kotisivuprojektilla on selkeät tavoitteet, päästään helpommin seuraamaan kehitystä ja saadaan selkeä suunta totetukselle.

Tämän oppaan avulla saat hyvät valmiudet yrityksen kotisivujen hankkimiselle.

Kotisivut yritykselle vai kotisivut asiakkaalle?

Yrityksesi tehtävä on luoda itselleen asiakkaita, koska ilman asiakasta ei ole liiketoimintaakaan. Kotisivut ovat yksi tehokas tapa parantaa asiakaspalvelua sekä aloittaa kaupojen solmiminen.

Onko sinulla tavoitteita kotisivujen suhteen?

Ensimmäinen ja tärkein kysymys onkin, mitä yrityksen uusilla kotisivuilla halutaan saavuttaa? Yrityksen kotisivujen kohdalla on kuitenkin selvää, että niiden tulee palvella asiakkaita, sekä parantaa yrityksen liiketoimintaa. Yrityksen haasteena voi olla tilanteesta riippuen esimerkiksi kilpailutilanteen parantaminen, näkyvyyden tai uskottavuuden parantaminen, yritysilmeen kohottaminen tai muuta vastaavaa.

Parhaaseen lopputulokseen yrityksen kotisivuilla päästään silloin, kun kotisivuilla on selvät tavoitteet joita lähdetään seuraamaan. Yleisesti ottaen kotisivujen tavoitteina on kehittää liiketoimintaa hankkimalla uusia asiakkaita tai palvelemalla nykyisiä. Tarkempia tavoitteita voi olla esimerkiksi hakukonelöydettävyyden parantaminen, auttaa uusien asiakkaiden hankkimisessa tai muuta vastaavaa.

Antamalla kotisivuille tavoitteet on paljon helpompi päästä liiketoimintaa kehittävään lopputulokseen.

Kotisivujen suunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – vanha sääntö pätee myös kotisivuihin. Kotisivujen suunnitteluun sisältyy tavoitteiden määrittely, sekä tavotteiden pohjalta tehty tarkempi suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi oleellisin suunnittelun kohde onkin sisältö, joka on tärkein asia yrityksen kotisivuilla.

Kotisivujen tavoitteiden suunnittelu

Tavoitteet ovat ensimmäinen asia, joka tulee ottaa suunnittelussa käsittelyyn. Jos olet vakavissasi kehittämässä liiketoimintaasi, täytyy projektille laittaa todelliset ja mitattavissa olevat tavoitteet. Yleisesti hyvä tavoite on esimerkiksi hyvä hakukonenäkyvyys, sekä saada uusia asiakaskontakteja kotisivuilta.

Sisältösuunnitelma kotisivuille

Tavoitteisiin pohjautuen kotisivuille tulee suunnitella sisältö. Sisältö on merkittävin asia kotisivuillasi. Se on yrityksesi viesti asiakkaallesi (“myyntipuhe”), sekä tärkein osatekijä hakukoneoptimoinnissa. Sisältö määrittelee sen, millä hakusanoilla – ja termeillä yrityksen kotisivut löytyy hakukoneesta. Lisäksi kattava sisältö parantaa sijoitustasi hakukoneessa aiheen hakusanoilla mitattuna.

Yritysilme kuntoon kotisivuilla

Kotisivuille tulee suunnitella ulkoasu joka on siisti ja edustava, tehden kotisivuista helppokäyttöiset ja helposti lähestyttävät. Yrityksen viestiä tuetaan visuaalisesti.

Ulkoasu suunnitellaan aina valmiille sisällölle, tukemaan kyseistä viestiä ja tekemään siitä helposti luettavan.

Yksilöllinen ja laadukas kuvamateriaali tekee kotisivuista aidomman näköiset, ja tuovat yrityksen askeleen lähemmäs kotisivujen vierailijaa. Laadukas kuvamateriaali on siis paikallaan, sillä sopiva kuva pysäyttää vierailijan katseen, kertoo nopeasti mistä on kyse, sekä houkuttelee lukemaan.

Kotisivujen alustan valinta

Kotisivujen toteutuksen ensimmäinen vaihe on alustan valinta. Kotisivuja voi tehdä nykyään usealle eri pohjalle, mutta tärkeintä on että valittu kotisivujen alusta sopii käyttöön pitkällä aikavälillä. Valintaan voi vaikuttaa myös se, haluatko helppohoitoiset kotisivut edullisesti vaiko yrityksen omistuksiin siirtyvä verkkosivusto, jota pidetään yllä kumppanin toimesta.

Kuukausimaksulliset kotisivut

Osa ratkaisuista on kuukausimaksullisia palveluja, joissa voit tehdä ulkoasun itse tai teetättää ammattilaisella. Tällaisi kotisivupalvelujaa ovat esimerkiksi Wix ja SquareSpace. Valitessasi kuukausimaksullisen palvelun olet sidottu kyeiseen palveluntarjoajaan sen hetkisen sopimuksen mukaisesti. Maksat vain kuukausimaksua ja he huolehtivat tekniikan täysin. 

Julkaisujärjestelmällä tehdyt kotisivut

Jäljelle jäävät valmiit julkaisujärstelmät, jonka tekniikan päälle kotisivut luodaan. Markkinoilla on useita avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmiä, joita saa käyttää ilmaiseksi. Tunnetuimmat esimerkit ovat WordPress ja Drupal. WordPress on valtiaan asemassa kotisivujen alustana, Drupalia taasen käytetään useimmiten järeämpiin verkkosivutoteutuksiin.

Me teemme ainoastaan WordPress-kotisivuja, joka on kaikkein suosituin alusta kotisivuille, tarjoten myös hyvän tekniikan hakukoneoptimoinnille. Kerran maksettuasi kotisivut ovat yrityksesi omaisuutta, ja voit valita missä pidät niitä webhotellissa.

Kotisivut tehdään "sisältö ensin" -asenteella

Sisältö on kotisivujesi tärkein osa-alue. Sisällöllä on kaksi tehtävää: se tuo hakukoneista aiheesta kiinnostuneita vierailijoita paikalle, sekä puhuttelee kohdeasiakastasi merkityksellisellä sisällöllä.

Näin kotisivujen toteutus etenee

Kun kotisivujen suunnittelu on hoidettu sekä sisältösuunnitelma valmis, alkaa toteutusvaihe. Toteutukseen sisältyy kotisivujen sisällön laatiminen, kotisivujen sekä ulkoasun toteutus ja tarvittavien toiminnalisuuksien toteuttaminen. Lisäksi toteutusvaiheessa huomioidaan hakukoneoptimointiin vaikuttavat tekijät, jotta sivusto pärjää mahdollisimman hyvin hakukoneissa.

Kotisivujen sisältö tuotantoon

Tuotantoon laitetaan ensimmäisenä sisältö, joka luo raamit kotisivuille. Sisällön tuottamisen yhteydessä otetaan huomioon sivujen nimeäminen ja otsikointi, sivujen väliotsikointi sekä sisältöhierarkia, jotta sisältö istuu kotisivuille hyvin, on helppo lukea ja saa parhaat lähtökohdat hakukoneoptimointiin.

Kotisivujen ulkoasu ja käytettävyys

Kotisivujen tulee toimia kaikilla laitteilla mainiosti, ja erityisen hyvin mobiilissa. Kotisivuja tulee olla selkeät ja helppokäyttöiset. Kotisivujen tulee olla tavalliset siinä mielessä, että kaikki asiat ovat oletetuilla paikoillaan, sivuston hahmottamisen ja käytettävyyden ehdoilla.

Vierailijasi tykkäävät sellaisista kotisivuista, joiden kanssa ei tarvitse ihmetellä miten jokin toimii tai mistä jokin tieto löytyy. Navigointi täytyy olla helppoa, samoin kuin muukin käytettävyys.

Yleensä edullisimmissa kotisivutoteutuksissa ulkoasu suunnitellaan ja toteutetaan yhtä aikaa työn edetessä. Hieman arvokkaammassa kotisivutotetuksessa käytetään erikseen graafista suunnittelijaa luomaan kotisivuille ulkoasun malli.

Kotisivujen tekninen toteutus

Kotisivut toteutetaan aina jotain kotisivualustaa käyttäen. Tärkeintä on, että on valittu sopiva alusta kotisivulle, sekä kotisivujen tekijä osaa käyttää sitä.

Me toteutamme ainoastaan WordPress-kotisivuja, joita voidaan tehdä monella eri tavalla. Se edullisempi ratkaisu, jota mekin enemmän käytämme, on toteuttaa WordPress-sivut valmiilla palikoilla. Jos taasen haluaa alusta asti koodatun sivuston, sellainenkin järjestyy mutta hintakin on eri.

Kotisivujen ylläpito ja jatkokehitys

Kun kotisivut on julkaistu, hommat ei suinkaan lopu siihen. Yrityksen kotisivuja täytyy ylläpitää sekä sisällöllisesti että teknisesti, jotta tekniikka toimii ja asiakaspalvelu sekä hakukonenäkyvyys pysyvät kunnossa.

Kotisivuista saadaan paras hyöty irti jatkuvalla kehittämisellä.

Tekninen ylläpito

Jos kotisivut on tehty julkaisujärjestelmällä, jonkun on pidettävä ohjelmistopäivityksistä huolta. Kuukausimaksullisissa ratkaisuissa ei useimmiten ole tätä ongelmaa.

Sisältöpäivitykset

Kun sisältö päivittyy säännöllisesti, saa hakukoneet positiivisen signaalin yrityksen toiminnasta. Kotisivuilla tulee tarjota oleellista ajankohtaista tietoa asiakkaillesi. Lisäksi sisältöä voidaan laajentaa hakukonenäkyvyyden parantamiseksi.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin tehtävä on pitää huolta yrityksen kotisivujen hakukonenäkyvyydestä sekä -sijoituksista. Sisältö on parasta hakukoneoptimointia, mutta on myös muita keinoja kehittää hakukoneoptimointia.

Konversio-optimointi

Hakukoneoptimointi tuo liikennettä, mutta tuottaako liikenne toivottuja tuloksia? Usein apuun tarvitaan kotisivujen konversio-optimointi, jonka tehtävänä on parantaa vierailijoiden “käännytyssuhdetta”. Mitä useampi vierailijoista ostaa, sen parempi.

Kotisivut ei ole koskaan valmiit

Silloin kun halutaan kehittää liiketoimintaa kotisivujen avulla, on jatkuva optimointi ja kehittäminen ainoa keino. Joskus riittää, että seuraa hakukonesijoituksia ja on tietoinen tilanteesta.

Kotisivujen hinta

Kotisivujen hinta riippuu ensisijaisesti siitä, mitä tarvitset.

Ratkaisukeskeinen kotisivutoteutus omaa isomman hintalapun. Halutessasi uusia asiakkaita kotisivuilla, selvää verkkonäkyvyyden parannusta tai muuta tavoitteellisempaa, niin tarvitset mahdollisesti myös konsepti- ja sisältösuunnittelijan apua. Tällön kotisivujen toteutukseen sisältyy ratkaisukeskeistä suunnittelua, jonka avulla yrityksen viestintä laitetaan kuntoon. Suunnitelmallisesti toteutettuna yrityksen kotisivut alkavat tuomaan vierailijoita hakukoneista, ja yritykselläsi menee taas pikkasen paremmin.

Tällaisissa toteutuksissa tarvitaan lisää budjettia, jota syötetään sekä sisältösuunnitteluun sekä hakukoneoptimointiin.

Sisältö on arvokasta, mutta hyvä investointi

Kotisivujen sisältö on arvokkain asia sivuillasi, mutta hyvällä sisällöllä on myös hintansa.  Tarkkaan suunnitelu sisältö tuo aiheesta kiinnostuneita vierailijoita hakukoneista, sekä auttaa ja opastaa tiedon etsijää. Kun sisältö on kunnossa, olet hyvällä paikalla päästäksesi kaupoille.

Pelkkä kotisivujen totetus ei maksa paljoa

Jos teet kaiken suunnittelutyön itse, sekä kirjoitat sisältötekstit valmiiksi, on kotisivujen totetus melko suoraviivainen ja kustannukset helposti laskettavissa. Pelkkä toteutus ei maksa paljoa, mutta arantaaksesi bisnestäsi saatat tarvita muutakin.

×

Ostoskori