Kotisivut yritykselle

Yrityksen kotisivut ovat parhaillaan tehokas myyjä verkossa, hankkien uusia asiakkaita ihan itsestään. Tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti toteutettuna kotisivut voivat olla merkittävä ja tehokas osa yrityksen digitaalista markkinointia. Kirjoitimme tähän opukseen miten onnistut hankkiessasi kotisivut yritykselle, joiden tarkoitus on tuoda uusia asiakkaita.

Sisältö

Miksi hankkia kotisivut yritykselle?

Netin käyttö on nykypäivästynyt viime vuosina niin merkittävästi, että nykyään kaikki tieto kaivetaan verkosta. Kun tehdään hankintoja jos jonkinlaisia, niin tietoa haetaan sekä palveluja ja palveluntarjoajia vertaillaan netin välityksellä, useimmiten vielä hakukoneiden kautta.

Kotisivuista on tullut merkittävä työkalu yrityksen markkinointiin verkossa. Nillä luodaan merkittävä osa yritysilmettä sekä asiakaskokemusta, ja parhaassa tapauksessa hankitaan uusia asiakkaita yritykselle.

google optimoinnin tulokset
Kotisivut voivat olla merkittävässä roolissa yrityksen markkinoinnissa. Oikeaoppisesti toteuteutut kotisivut tuovat asiasta kiinnostuneet vierailijat tutuksi yrityksestäsi sekä tekevät jatkuvaa myyntityötä.

Kotisivut ovat tärkeä markkinointikanava yritykselle

Kotisivujen rooli yrityksen markkinoinnin työkaluna on kasvanut vuosi vuodelta, sekä niiden tuoma potentiaali on parantunut netin käytön yleistyessä. Kotisivut ovat yrityksen ensisijainen digitaalisen markkinoinnin alusta, joilla voidaan saavuttaa lisää näkyvyyttä ja myyntiä.

Parhaillaan yrityksen kotisivut löytyvät sopivilla hakusanoilla hyviltä sijoilta Googlen hakutuloksista, tuoden jatkuvasti kohdennetusti aiheesta kiinnostuneita vierailijoita kotisivuille. Kun Google-näkyvyys hankkii kotisivuille jatkuvasti uusia vierailijoita, niin itse sivuston tehtäväksi jää leipoa näistä vierailijoista maksavia asiakkaita.

Yritysilme ja mielikuva kuntoon kotisivuilla

Kotisivujen ulkoasu ja yleisilme luovat usein ensimmäisen mielikuvan yrityksestä kohdeasiakkaasi mielessä. Yrityksen kotisivujen tulee luoda laadukas mielikuva tarkkaan mietityllä sisällöllä sekä huolitellulla ja viimeistellyllä ulkoasulla.

Valtaosa ilmisistä luo yritysmielikuvan juurikin kotisivujen kautta korviensa välissä. Tästä syystä asioita ei kannata jättää sattuman varaan, vaan palvella asiakasta hankkimalla edustavat ja ennen kaikkea hyvän asiakaskokemuksen tarjoavat kotisivut yritykselle.

Yrityksen näkyvyyden parantaminen kotisivuilla

Jotta yrityksesi onnistuu hankkimaan uusia asiakkaita, sen täytyy olla kohdeasiakkaallesi helposti löydettävissä. Nykyään kun tietoa etsitään hakukoneiden kautta, niin sieltä löytyy myös kohdennettua ja ostoaikeissa olevia vierailijoita. Tässä astuu mukaan kotisivujen hakukoneoptimointi, jonka avulla tavoitetaan asiasta kiinnostuneet ja aktivoituneet kohdeasiakkaat nousemalla hakukoneiden listauksen kärkipäähän sopivilla hakusanoilla.

Yrityksen kotisivujen tulisi löytyä Googlen hakutuloksista sille sopivilla hakusanoilla ja hakutermeillä. Yrityksen näkyvyyden parantaminen on yksi oleellinen syy hankkia kotisivut yritykselle, kunhan ne on tehty oikeaoppisesti näkyvyys ja myynti kirkaana mielessä.

Kotisivut hankitaan yritykselle markkinoinnin työkaluksi ja liiketoiminnan kehittämiseen. Parhaillaan yrityksen kotisivut ovat aktiivinen tehomyyjä verkossa, tuoden uusia asiakkaita yrityksellesi ihan itsestään.

Kotisivuilla saavutat yrityksesi kohdeasiakkaat

Yrityksen kotisivut on tehokas tapa kohdata asiasta kiinnostuneita kohdeasiakkaita, sekä pehmitellä heidät asiakkaaksi.

Kun hankit kotisivut yritykselle, tärkeintä on laadukas ja potentiaalista asiakastasi puhutteleva kokonaisuus, sekä hyvä Google-näkyvyys kohdeasiakkaiden tavoittamiseen.

Kotisivujen tulee olla hyvä investointi, ei kuluerä

Kun hankitaan kotisivut yritykselle, niin yleensä mietitään ensimmäiseksi hintaa. Pelkästään hintaperusteinen ajattelu keskittyy saamaan halvat kotisivut yritykselle, halvimmalla mahdollisella hinnalla. Toisena vaihtoehtona voi keskittyä kotisivujen tuomaan hyötyyn, jolloin ne alkaavat tienaamaan yritykselle uusien asiakaskontaktien muodossa.

Ennen yrityksen kotisivuihin tuhlaamista kannattaa pysähtyä ja miettiä, miksi kotisivut yritykselle hankitaan ja mitä niillä halutaan saavuttaa.

Jos kotisivut hankitaan vain sen takia että “ollaan olemassa”, niin hintakilpailutus on ymmärrettävää. Mutta jos yrityksen kotisivuista ei ole mitään hyötyä, niin kaikki niihin sijoitetut euron tietävät kuluja. Jos kotisivuja ei löydä kukaan, eivätkä ne kiinnosta kohdeasiakastasi, ollaan kaukana kotisivujen parhaasta mahdollisesta potentiaalista.

Parhaaseen lopputulokseen yrityksen kotisivuilla päästään silloin, kun toteutuksella on selvät tavoitteet joita lähdetään määrätietoisesti seuraamaan.

Mistä vierailijoita yrityksen kotisivuille?

Jotta kotisivuista olisi yritykselle mitään hyötyä, vierailijoiden täytyy löytää yrityksen kotisivut tavalla tai toisella. Vierailijat yrityksen kotisivuilla mahdollistavat, että niistä on jotain hyötyä. Jos kotisivuilla aiotaan tehdä aktiivisempaa markkinointia, Google-optimointi on usein ensisijainen tapa hankkia yrityksen tarjonnasta kiinnostuneita vierailijoita.

Jos yrityksen kotisivut eivät löydy Googlesta tärkeimmillä hakusanoilla, jää kullanarvoinen mahdollisuus aktiivisten ja asiasta kiinnostuneiden asiakasehdokkaiden kohtaamiseksi yrityksen kotisivuilla hyödyntämättä. Suosittelemme tutustumaan hakukoneissa olevaan potentiaaliin ostoaikeissa olevien vierailijoiden tavoittamiseksi.

Kotisivut yritykselle - mitä maksaa?

Kun hankitaan kotisivut yritykselle, yksi yleinen ihmetyksen aihe on niiden hinta. Kotisivujen hintaan vaikuttaa todella moni asia, ja hintaluokka alkaa yleensä selviämään tarkemman kartoituksen yhteydessä. Yrityksen kotisivujen hintaa miettiessä kannattaa ensisijaisesti ottaa huomioon, mitä rahalla saa ja mitä lopputuloksella saavutetaan. 

Aloittavalle yritykselle suurempi sijoitus kotisivuihin saattaa olla este, mutta vähemmälläkin pääsee alkuun. Oleellista on kuitenkin lähteä tekemään oikeita asioita alusta asti reippaalla tahdilla, vaikka kotisivujen ensimmäinen versio olisikin lopullisen suunnitelman alle. Tärkeää kuitenkin on, että hankitaan kotisivut yritykselle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja ryhdytään aktiivisesti parantamaan yrityksen digitaalista markkinointia kotisivujen avulla.

Tutustu myös:

Mihin yrityksen kotisivuissa kannattaa investoida?

Kotisivujen hintaa miettiessä kannattaa ensin hankkia hyvä käsitys kotisivuilla saavutettavissa olevasta potentiaalista. Google-näkyvyys on yksi osa-alue, joka voi olla kullan arvoinen investointi yrityksellesi markkinointimielessä.

Hakukoneista voit saada lisää liikennettä kotisivuille sekä kotisivujen ollessa kunnossa jopa uusia asiakkaita ihan uudesta kanavasta. Hakukonenäkyvyys on yksi merkittävä asia, kun kyseessä on yrityksen kotisivut. Kukapa ei haluaisi yritykselle parempaa näkyvyyttä, ja vielä lähes automaattisesti sekä hyvällä hyötysuhteella.

Mitä kalliimpi investointi asiakkaallasi on edessä, sitä suurempi merkitys yrityksesi kotisivuilla on. Tällön kotisivujen tarjoaman asiakaskokemuksen on oltava viimeisen päälle kunnossa: niiden tulee huokua laatua ja puhutella asiakastasi, vakuuttaen yrityksesi ammattitaidosta.

Sisältö on arvokasta, mutta hyvä investointi

Sisältö on tärkein osa yrityksen kotisivuja. Kukaan ei vieraile kotisivuillasi huvikseen, vaan silloin ollaan etsimässä sisältöä avuksi. Sisältö on myös tärkein yksittäinen osa yrityksen Google-näkyvyyttä.

Hyvin suunnitelu ja oikeaoppisesti toteutettu sisältö tuo aiheesta kiinnostuneita vierailijoita hakukoneista, antaen yrityksesi kotisivuille mahdollisuuden puhutella kiinnostunutta kohdeasiakastasi. Laadukas ja asiakastasi palveleva, sekä hakukoneoptimoitu sisältö on hyvä ja pitkäikäinen investointi.

Kotisivut ovat merkittävä osa yrityksen markkinointia

Koska kaikki tieto haetaan nykyään netistä, on yrityksen kotisivuista tullut se tärkein markkinointikanava, tai ainakin ne voivat sitä olla. Kotisivut ovat täysin muokattavissa ja yrityksen omistuksissa oleva alusta, jotka takaavat kaikille tasapuolisen pääsyn tarjontaan tutustumaa.

Meille kotisivut ovat pääasiallinen ja ainoa aktiivinen markkinointikanava. Hanki sinäkin kotisivut yritykselle, jotka toimivat hakukonemarkkinoinnin tehomyyjänä.

Kotisivujen suunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – vanha sääntö pätee myös yrityksen kotisivuihin. Kotisivujen suunnittelu kannattaa aloittaa tavoitteiden miettimisellä. Kun tavoitteet alkavat hahmottumaan, on niistä hyvä keskustella ensialkuun kotisivujen toteuttajan kanssa. Tosipelurit hankkivat lisäksi SEO-konsultin mukaan kotisivuprojektiin, jonka avulla pidetään huoli että uusi sivusto kerää parhaan mahdollisen näkyvyyden hakukoneissa.

Selkeät tavoitteet tuovat konkreettisia vaatimuksia projektille, kun hankitaan kotisivut yritykselle. Näiden avulla toteutksen läpivieminen on tavoitekekseisempää.

Kotisivujen tavoitteiden suunnittelu

Tavoitteet ovat ensimmäinen asia, joka tulee ottaa suunnittelussa käsittelyyn. Jos olet vakavissasi liiketoimintasi suhteen, kannattaa kotisivujen hankkiminen yritykselle ottaa sen vaatimalla tavalla. Myyvät kotisivut ovat kaikkien yritysten unelma, johon kannttaa tähdätä.

Olipa yrityksen kotisivujen tavoite mikä tahansa, yksi asia on selvää: kotisivuille tarvitaan vierailijoita tavalla tai toisella, ja kotisivuista tulee olla jotakin hyötyä.

Sisältösuunnitelma kotisivuille

Tavoitteisiin pohjautuen kotisivuille tulee suunnitella ammattimainen ja asiakaskuntaasi puhutteleva sisältö. Sisältö on merkittävin asia kotisivuillasi, myös Googlen mielestä. Se on yrityksesi viestintää, mahdollisuus esiintyä vakuuttavana yrityksenä asiakasehdokkaiden mielissä, auttaen asiakasehdokkaita samaan aikaan hyödyllisen sisällön avulla.

Sisältö määrittelee sen, millä hakusanoilla ja termeillä yrityksen kotisivut voivat ylipäätään löytyä hakukoneesta. Hakukoneet suosivat sisältöä, joka auttaa tiedon hakijaa mahdollisimman hyvin aiheen vaatimalla tavalla.

Kotisivujen luoma yritysilme

Kotisivujen ulkoasu on oleellinen osa yrityksen visuaalista ilmettä. Kotisivut usein luovat ensimmäisen mielikuvan yrityksestä, jolloin on tärkeää esiintyä edukseen ja ammattimaisesti.

Kotisivuille tulee suunnitella ulkoasu joka on siisti ja edustava, sopien yrityksen ilmeeseen. Siisti ja edustava ulkoasu tekee kotisivuista helppokäyttöiset ja helposti lähestyttävät. Yrityksen viestiä tuetaan visuaalisesti ja ulkoasu suunnitellaan ytimekkään sisällön tueksi.

Yksilöllinen ja laadukas kuvamateriaali tekee kotisivuista aidomman näköiset, ja tuovat yrityksen askeleen lähemmäs kotisivujen vierailijaa – kuvahan tunnetusti kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja vielä todella nopeasti. Laadukas kuvamateriaali on siis paikallaan, sillä sopiva kuva pysäyttää vierailijan katseen, kertoo nopeasti mistä on kyse, sekä houkuttelee lukemaan.

Kotisivujen alustan valinta

Kotisivujen toteutuksen ensimmäinen vaihe on alustan valinta. Kotisivuja voi tehdä nykyään usealle eri pohjalle, mutta tärkeintä on että valittu kotisivujen alusta sopveltuu yrityksen käyttöön pitkällä aikavälillä. Aina ei kannata ottaa ensimmäistä ratkaisua vastaan, vaan parempi hieman perehtyä etukäteen aiheeseen. Näin kotisivuista saadaan pitkäikäisemmät, eikä asioita tarvitse heti tehdä kahteen kertaan.

Kuukausimaksulliset tee-se-itse kotisivut

Osa ratkaisuista on kuukausimaksullisia palveluja, joissa voit tehdä ulkoasun itse tai teetättää ammattilaisella. Tällaisi kotisivupalvelujaa ovat esimerkiksi Wix ja SquareSpace. Valitessasi kuukausimaksullisen palvelun olet sidottu kyeiseen palveluntarjoajaan sen hetkisen sopimuksen mukaisesti. Maksat vain kuukausimaksua ja he huolehtivat kotisivujen taustalla pyörivästä tekniikasta ja koodista täysin. 

Julkaisujärjestelmällä tehdyt ns. "omat kotisivut"

Kun kotisivut tehdään avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmällä, ne ovat täysin yrityksesi hallittavissa. Tarvitset  vain webhotellin sekä verkko-osoitteen, jotta saat pidettyä kotisivusi asiakkaidesi tavoitettavissa internetin välityksellä. 

Se kaikkein yleisin käytetty julkaisujärjestelmä yrityksen kotisivuille on WordPress, sama jota mekin käytämme. Sen markkinaosuus kotisivujen (ja myös verkkokauppojen) alustana käytettävistä vaihtoehdoista on ylivoimainen. Se kehittyy yhteisön voimin jatkuvasti, Koska ylläpidät WordPress -kotisivujasi itse, tulee myös teknisistä päivityksistä huolehtia “itse”.

Ainoa pieni haittapuoli itse ylläpidetyissä kotisivuissa on päivityksistä huolehtiminen. Siihen toki löytyy yrityksille apua WordPress-huolenpidon muodossa. Oleellista on, että kotisivut ovat täysin yrityksesi hallussa ja omistuksissa, sekä alustana on avoimen lähdekoodin systeemi.

Apua kotisivujen suunnitteluun?

Jos suunnittelet kotisivuja yrityksellesi, tarvitset todennäköisesti suunnitteluapua lopputuloksen parantamiseksi. Suunnittelemme kotisivuja yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja juttelisimme mielellämme kotisivusuunnitelmistasi.

Kotisivujen toteutus

Kun kotisivujen suunnittelu on hoidettu sekä sisältösuunnitelma valmis, alkaa toteutusvaihe. Toteutukseen sisältyy kotisivujen sisällön laatiminen, kotisivujen sekä ulkoasun toteutus ja tarvittavien toiminnalisuuksien toteuttaminen. Lisäksi toteutusvaiheessa voidaan huomioda hakukoneoptimointiin vaikuttavat tekijät, jotta sivusto pärjää mahdollisimman hyvin hakukoneissa.

Kotisivujen sisältö tuotantoon

Koska sisältö on tärkein asia yrityksen kotisivuilla, toteutetaan se ensin. Ensisijaisesti sisältö laaditaan kohdeasiakasta silmällä pitäen. Sen tulee vakuuttaa aiheesta kiinnostunut vierailija, ollen asianmukaista ja informatiivista. Sisällön tuottamisen yhteydessä otetaan huomioon myös sivujen nimeäminen ja otsikointi, sivujen väliotsikointi sekä sisältöhierarkia. Nämä parantavat oikein tehtynä sekä asiakaskokemusta että hakukonenäkyvyyttä.

Jos kotisivuilla lähdetään hakemaan määrätietoisesti hyvää hakukonenäkyvyyttä, suosittelemme tekemään SEO-auditoinnin ennen sisällöntuotannon aloittamista. Tämä kertoo paljon taustatietoja, jotka auttavat kotisivujen suunnitelusta asti.

Kotisivujen asiakaskokemus

Kotisivujen luoma asiakaskokemus riippuu sisällöstä, ulkoasusta sekä sivuston käytettävyydestä. Kotisivujen tulee palvella yrityksen kohdeasiakasta oletetulla tasolla, tarjoten ymmärrettävän ja miellyttävän kokemuksen, huokuen aina ammattitaitoa.

Vierailijat tykkäävät yleisesti sellaisista kotisivuista, joiden kanssa ei tarvitse ihmetellä miten jokin toimii tai mistä jokin tieto löytyy. Navigointi ja lukeminen täytyy olla helppoa ja sujuvaa, sellaista johon jokainen on tottunut käyttäessään satoja tai tuhansia eri nettisivustoja.

Kotisivujen tulee toimia kaikilla laitteilla mainiosti, ja erityisen hyvin mobiilissa. Kotisivuja tulee olla selkeät ja helppokäyttöiset. Kotisivujen tulee olla tavalliset siinä mielessä, että kaikki asiat ovat oletetuilla paikoillaan, sivuston hahmottamisen ja käytettävyyden ehdoilla. Taiteellisuuden kanssa kannattaa olla varovainen, perusasioiden tulee olla helposti hahmotettavissa ja käytettävissä.

Kotisivujen tekninen toteutus

Kotisivut toteutetaan aina tiettyä kotisivualustaa käyttäen. Tärkeintä on, että on valittu sopiva alusta kotisivulle, sekä tarjoaa laajennusmahdollisuudet tulevaisuudelle.

Meille yrityksen kotisivut ovat yhtä kuin WordPress-kotisivut. Tällöin kotisivut yritykselle toteutetaan avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmällä, jota pidetään itse yllä erillisessä webhotellissa. Varma valinta pitkäksi aikaa.

WordPress on ylivoimaisesti suosituin alusta kotisivuille, mutta myös muita vaihtoehtoja on tarjolla. WordPress tarjoaa omat hyvät puolensa, ollessaan ilmainen ja laajalti käytetty.

Suunnittelusta kotisivujen toteutukseen

Kun ajatus yrityksen kotisivuista alkaa hahmottumaan, on aika järjestää toteuttaja kotisivuille. Juttele toteuttajaehdokkaille suunnitelmistasi, ja kerää mielipiteitä sekä näkemyksiä. Kun olet jutellut muutaman toteuttajaehdokkaan kanssa, sinulla on parempi käsitys mitä on tarjolla.

Kotisivujen ylläpito ja jatkokehitys

Kun kotisivut on julkaistu, hommat ei suinkaan lopu siihen. Jos kotisivut on tehty yritykselle tositarkoituksella, niin hommat vasta alkavat kotisivujen julkaisun yhteydessä. Yrityksen kotisivuja täytyy ylläpitää ja kehittää, jottei yrityksesi jää kilpailijoiden jalkoihin. Kotisivut eivät ole koskaan valmiit, vaan vaativat lähes jatkuvaa huomiota.

Tekninen ylläpito

Jos kotisivut on tehty julkaisujärjestelmällä (kuten WordPress), on verkkosivuston  ohjelmistopäivityksistä pidettävä huolta paremman teknisen toimivuuden ja tietoturvan nimissä. Kuukausimaksullisissa ratkaisuissa ei useimmiten ole tätä ongelmaa, vaan palveluntarjoaja pitää tekniikasta huolen.

Sisältöpäivitykset

Kun kotisivujen sisältöä päivitetään säännöllisesti, saa asiakkaasi ajankohtaista tietoa, sekä oikeaoppisesti tuotetun ja päivitetyn sisällön avulla kotisivujen Google-näkyvyys paranee. Kotisivuilla voi olla myös tarpeen julkaista ajankohtaisia asioita, uutuustuotteita tai kampanjoita, jotta kaikki oleellinen tieto on asiakkaan saavutettavissa. Aikaansa seuraava sisältö antaa positiivisen signaalin sekä asiakkaallesi että hakukoneille yrityksesi kotisivuista.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin tehtävä on pitää huolta yrityksen kotisivujen hakukonenäkyvyydestä sekä -sijoituksista. Sisältö on kasvavissa määrin parasta Google-optimointia, mutta on myös muita keinoja kehittää yrityksen kotisivujen hakukonenäkyvyyttä. Hakukoneoptimointi on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä, mutta voi tuoda selviä tuloksia kotisivujen ollessa muutoin myyntikuntoiset.

Hakukoneoptimoinnista on tullut entistä merkityksellisempi markkinoinnin keino yrityksille internetin yleistyessä. Sen hyötyihin lukeutuvat erityisesti kohdennetut vierailijat, tulosten pitkäkestoisuus sekä kattavan Google-näkyvyyden tuoma mielikuva merkittävästä toimijasta alansa markkinoilla.

Konversio-optimointi

Hakukoneoptimointi tuo liikennettä yirtyksen kotisivuille, mutta tuottaako liikenne toivottua lisämyyntiä kotisivujen puolella? Tuleeko kotisivuilta yhteydenottoja, tarjouspyyntöjä tai mitä ikinä halutaankaan vierailijoden tekevän sivustolla?

Jos yrityksen kotisivut eivät konversoi, eli käännytä vierailijoita haluttuihin toimenpiteisiin, niin silloin tarvitaan kotisivujen konversio-optimointia. Tämä ei ole niin selkeää tekemistä kuin hakukoneoptimointi, mutta harjaantunut tekijä voi ymmärtää asioiden myynnillisestä merkityksestä kotisivuilla melko tarkasti.

Konversio-optimointi on käytännössä kotisivujen parantamista siihen suuntaan, että tuottavat haluttua lopputulosta mahdollisimman tehokkaasti.

Pyydä ilmainen arvio kotisivuista

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet eri näköisiä WordPress-kotisivuja vuodesta 2016 alkaen. Kerro meille suunnitelmistasi, niin jutellaan ja katsotaan millaiset kotisivut yrityksesi tarvitsee.