Kotisivut yritykselle

Yrityksen kotisivut voivat parhaimmillaan olla tehokas myyjä verkossa, päivystäen 24 tuntia vuorokaudessa. Oikein tehtynä kotisivut voivat olla merkittävä osa yrityksen markkinointia. Kirjoitimme tähän opukseen miten onnistut hankkiessasi kotisivut yritykselle.

Kotisivut yritykselle - sisältö

Kotisivuprojektin käynnistäminen

Kotisivuista on tullut yrityksen digitaalisen markkinoinnin kulmakivi. Kotisivut on tehty onnistuneesti, kun ne löytävät vierailijoita hakukoneista, puhuttelevat kohdeasiakastasi sekä tuovat uusia asiakkaita.

Yrityksen kotisivuilla on tasan yksi tarkoitus: parantaa yrityksen liiketoimintaa. aikki lähtee tavotteista. Kun kotisivuprojektilla on selkeät tavoitteet, päästään helpommin seuraamaan kehitystä ja saadaan selkeä suunta totetukselle.

Tämän oppaan avulla saat hyvät valmiudet yrityksen kotisivujen hankkimiselle.

Kotisivuilla saavutat yrityksesi kohdeasiakkaat

Yrityksesi tehtävä on luoda asiakkaita, koska ilman asiakasta ei ole liiketoimintaa. Kotisivut ovat tehokas tapa kohdata asiasta kiinnostuneita kohdeasiakkaita, sekä vakuuttaa heidät asiakkaaksi. Oleellista on, että kohdeasiakkaasi löytävät kotisivusi, sekä sivut puhuttelevat heitä herättäen kiinnostuksen ja vakuuttaen uudeksi asiakkaaksi.

Tavoitteellinen kotisivutoteutus

Ensimmäinen ja tärkein kysymys onkin, mitä yrityksen kotisivuilla halutaan saavuttaa. Yrityksen kotisivujen kohdalla on kuitenkin selvää, että niiden tulee puhutella asiakkaita sekä parantaa yrityksen liiketoimintaa tavalla tai toisella. Yrityksen haasteena voi olla tilanteesta riippuen esimerkiksi kilpailuasetelman parantaminen, näkyvyyden kasvattaminen, uskottavuuden parantaminen taikka yritysilmeen kohottaminen.

Yleisesti ottaen kotisivujen tavoitteina on siis kehittää liiketoimintaa hankkimalla uusia asiakkaita tai palvelemalla nykyisiä. Tarkempia tavoitteita voi olla esimerkiksi hakukonenäkyvyyden parantaminen, tarjouspyynnön jättäminen tai yhteydenotto.

Parhaaseen lopputulokseen yrityksen kotisivuilla kuitenkin päästään silloin, kun toteutuksella on selvät tavoitteet joita lähdetään seuraamaan. Määrittelemällä kotisivuille konkreettiset tavoitteet onnistumisen mahdollisuus paranee huomattavasti.

Kotisivujen suunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – vanha sääntö pätee myös kotisivuihin. Kotisivujen suunnitteluun sisältyy tavoitteiden määrittely, sekä tavotteiden pohjalta tehty tarkempi suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi oleellisin suunnittelun kohde onkin sisältö, joka on tärkein asia yrityksesi kotisivuilla.

Kotisivujen tavoitteiden suunnittelu

Tavoitteet ovat ensimmäinen asia, joka tulee ottaa suunnittelussa käsittelyyn. Jos olet vakavissasi kehittämässä liiketoimintaasi, täytyy projektille laittaa todelliset ja mitattavissa olevat tavoitteet, kuten aiemmin oli puhetta. Kotisivuille täytyy ensisijaisesti saada vierailijoita, olipa kanavana hakukoneet, sosiaalinen media, perinteinen media tai kaikki yhdessä.

Sisältösuunnitelma kotisivuille

Tavoitteisiin pohjautuen kotisivuille tulee suunnitella ytimekäs ja puhutteleva sisältö. Sisältö on merkittävin asia kotisivuillasi. Se on yrityksesi viestintää, mahdollisuus esiintyä vakuuttavana yrityksenä sekä tärkein osatekijä hakukoneoptimoinnissa. Sisältö määrittelee sen, millä hakusanoilla ja termeillä yrityksen kotisivut löytyvät hakukoneesta. Hakukoneet suosivat sisältöä, joka auttaa tiedon hakijaa.

Yritysilme kotisivuilla

Kotisivuille tulee suunnitella ulkoasu joka on siisti ja edustava, sopien yrityksen ilmeeseen. Siisti ja edustava ulkoasu tekee kotisivuista helppokäyttöiset ja helposti lähestyttävät. Yrityksen viestiä tuetaan visuaalisesti ja ulkoasu suunnitellaan sisällölle.

Yksilöllinen ja laadukas kuvamateriaali tekee kotisivuista aidomman näköiset, ja tuovat yrityksen askeleen lähemmäs kotisivujen vierailijaa – kuvahan tunnetusti kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja vielä todella nopeasti. Laadukas kuvamateriaali on siis paikallaan, sillä sopiva kuva pysäyttää vierailijan katseen, kertoo nopeasti mistä on kyse, sekä houkuttelee lukemaan.

Kotisivujen alustan valinta

Kotisivujen toteutuksen ensimmäinen vaihe on alustan valinta. Kotisivuja voi tehdä nykyään usealle eri pohjalle, mutta tärkeintä on että valittu kotisivujen alusta sopii käyttöön pitkällä aikavälillä. Valintaan voi vaikuttaa myös se, haluatko helppohoitoiset kotisivut edullisesti ja nopeasti vai yrityksen omaisuutta oleva verkkosivusto.

Kuukausimaksulliset kotisivut

Osa ratkaisuista on kuukausimaksullisia palveluja, joissa voit tehdä ulkoasun itse tai teetättää ammattilaisella. Tällaisi kotisivupalvelujaa ovat esimerkiksi Wix ja SquareSpace. Valitessasi kuukausimaksullisen palvelun olet sidottu kyeiseen palveluntarjoajaan sen hetkisen sopimuksen mukaisesti. Maksat vain kuukausimaksua ja he huolehtivat tekniikan täysin. 

Julkaisujärjestelmällä tehdyt kotisivut

Jäljelle jäävät valmiit julkaisujärstelmät, jonka tekniikan päälle kotisivut luodaan. Markkinoilla on useita avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmiä, joita saa käyttää ilmaiseksi. Tunnetuimmat esimerkit ovat WordPress ja Drupal. WordPress on valtiaan asemassa kotisivujen alustana, Drupalia taasen käytetään useimmiten järeämpiin verkkosivutoteutuksiin.

Me teemme ainoastaan WordPress-kotisivuja, joka on kaikkein suosituin valinta kotisivujen pohjaksi. WordPress tarjoaa hyvän tekniikan hakukoneoptimoinnille, ja kerran maksettuasi kotisivut ovat yrityksesi omaisuutta. Tarvitset vain webhotellin, jonka avulla kotisivut saadaan nettiin.

Kotisivut lähtee sisällöstä

Sisältö on kotisivujesi tärkein osa-alue. Sisällöllä on kaksi tehtävää: se tuo hakukoneista aiheesta kiinnostuneita vierailijoita paikalle, sekä auttaa, opastaa ja puhuttelee kohdeasiakastasi. Kerran kirjoitettu laadukas sisältö voi tuoda kauppaa usiden vuosien ajan. Sijoita siis sisältöön.

Kotisivujen toteutus

Kun kotisivujen suunnittelu on hoidettu sekä sisältösuunnitelma valmis, alkaa toteutusvaihe. Toteutukseen sisältyy kotisivujen sisällön laatiminen, kotisivujen sekä ulkoasun toteutus ja tarvittavien toiminnalisuuksien toteuttaminen. Lisäksi toteutusvaiheessa huomioidaan hakukoneoptimointiin vaikuttavat tekijät, jotta sivusto pärjää mahdollisimman hyvin hakukoneissa.

Kotisivujen sisältö tuotantoon

Koska sisältö on tärkein asia yrityksen kotisivuilla, toteutetaan se ensin. Ensisijaisesti sisältö laaditaan kohdeasiakasta silmällä pitäen. Sen tulee vakuuttaa aiheesta kiinnostunut vierailija. Sisällön tuottamisen yhteydessä otetaan huomioon myös sivujen nimeäminen ja otsikointi, sivujen väliotsikointi sekä sisältöhierarkia.

Jos kotisivuilla halutaan hyvää hakukonenäkyvyyttä, suosittelemme tekemään hakusanatutkimuksen ennen sisällöntuotannon aloittamista.

Kotisivujen ulkoasu ja käytettävyys

Kotisivujen tulee toimia kaikilla laitteilla mainiosti, ja erityisen hyvin mobiilissa. Kotisivuja tulee olla selkeät ja helppokäyttöiset. Kotisivujen tulee olla tavalliset siinä mielessä, että kaikki asiat ovat oletetuilla paikoillaan, sivuston hahmottamisen ja käytettävyyden ehdoilla. Taiteellisuuden kanssa kannattaa olla varovainen, perusasioiden tulee olla helposti hahmotettavissa ja käytettävissä.

Vierailijat tykkäävät yleisesti sellaisista kotisivuista, joiden kanssa ei tarvitse ihmetellä miten jokin toimii tai mistä jokin tieto löytyy. Navigointi ja lukeminen täytyy olla helppoa ja sujuvaa.

Yleensä edullisimmissa kotisivutoteutuksissa ulkoasu suunnitellaan ja toteutetaan  työn edetessä. Toinen vaihtoehto on käyttää graafista suunnittelijaa luomaan kotisivuille ulkoasun malli, jonka pohjalta kotisivut toteutetaan.

Kotisivujen tekninen toteutus

Kotisivut toteutetaan aina tiettyä kotisivualustaa käyttäen. Tärkeintä on, että on valittu sopiva alusta kotisivulle, sekä tarjoaa laajennusmahdollisuudet tulevaisuudelle.

Me toteutamme ainoastaan WordPress-kotisivuja, joita voidaan myös tehdä monella eri tavalla. Se edullisempi ratkaisu, jota mekin yleisesti käytämme, on toteuttaa WordPress-sivut valmiilla palikoilla, eli valmisteemalla ja lisäosilla. Toinen vaihtoehto on koodata ulkoasu sekä toiminnot alusta asti, mutta tämän tyyppinen WordPress-toteutus on täysin eri hintaluokassa.

Kotisivujen ylläpito ja jatkokehitys

Kun kotisivut on julkaistu, hommat ei suinkaan lopu siihen. Yrityksen kotisivuja täytyy myös ylläpitää ja kehittää jatkuvasti, jottei yrityksesi jää kilpailijoiden jalkoihin.

Tekninen ylläpito

Jos kotisivut on tehty julkaisujärjestelmällä (kuten WordPress), on verkkosivuston  ohjelmistopäivityksistä pidettävä huolta paremman teknisen toimivuuden ja tietoturvan nimissä. Kuukausimaksullisissa ratkaisuissa ei useimmiten ole tätä ongelmaa, vaan palveluntarjoaja pitää tekniikasta huolen.

Sisältöpäivitykset

Kun kotisivujen sisältöä päivitetään säännöllisesti, saa asiakkaasi ajankohtaista tietoa, sekä kotisivujen hakukonenäkyvyys paranee. Kotisivuilla voi olla tarpeen julkaista ajankohtaisia asioita, uutuustuotteita tai kampanjoita. Aikaansa seuraava sisältö antaa positiivisen signaalin sekä asiakkaallesi että hakukoneille.

Vierailija-analytiikan seuranta

Jos yrityksen kotisivuilla haetaan tosissaan tuloksia, on tarpeen seurata mitä sivustolla tapahtuu. Kävijäseurannan tarkoitus on saada tarkempi käsitys siitä, mikä verran sivustolla käy vierailijoita sekä kuinka he käyttäytyvät yrityksesi kotisivuilla. Vierailija-anaytiikka voidaan tehdä täysin yksilöimättä vierailijoita.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin tehtävä on pitää huolta yrityksen kotisivujen hakukonenäkyvyydestä sekä -sijoituksista. Sisältö on parasta hakukoneoptimointia, mutta on myös muita keinoja kehittää hakukonenäkyvyyttä ja -sijoituksia. Hakukoneoptimointi on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä.

Konversio-optimointi

Hakukoneoptimointi tuo liikennettä, mutta tuottaako liikenne toivottuja tuloksia, kuten yhteydenottoja tai tarjouspyyntöjä? Usein apuun tarvitaan kotisivujen konversio-optimointi, jonka tehtävänä on tukea tavoitteisiin pääsemistä. Vierailija-analytiikalla saadaan tärkeää tietoa konversion kehittämiseksi. Yksi uusi ja yleistyvä ilmiö on chatbot, eli keskustelurobotti, jonka avulla saadaan usein parannusta yhteydenottojen tai asiakkaalta saatavan hyödyllisen tiedon määrään.

Jatkuva optimointi tuo tuloksia

Silloin kun halutaan kehittää liiketoimintaa kotisivujen avulla, on jatkuva optimointi ja kehittäminen tehokas keino. Ensimmäinen askel kotisivujen kehittämiseen on vierailija-analytiikan sekä hakukonesijoitusten seuranta ja tiedon hyödyntäminen.

Yrityksen kotisivujen hinta

Kun hankitaan kotisivujan yritykselle, yksi yleinen hämmennyksen aihe on hinta. Hintaan vaikuttaa todella moni asia, ja asia alkaa yleensä selviämään suunnitelman yhteydessä. Halvimmillaan kotisivut saa tekemällä itse, eli jopa ilmaiseksi. Jos halutaan käyttää ammattiapua suunnitteluun, sisällöntuotantoon ja optimointiin, hintaa kertyy helposti useita tuhansia euroja.

Sisältö on arvokasta, mutta hyvä investointi

Kotisivujen sisältö on tärkein asia sivuillasi, mutta hyvällä sisällöllä on myös hintansa. Tarkkaan suunnitelu sisältö tuo aiheesta kiinnostuneita vierailijoita hakukoneista, sekä auttaa ja opastaa tiedon etsijää. Kun sisältö on kirjoitettu suunnitelmallisesti kohdeasiakkaallesi, se on hyvä ellei loistava investointi.

Sisällön toteutuksen hinta kotisivuille riippuu siitä, tarvitseeko yrityksesi viestintä apua konseptointiin ja suunnitteluun, vai tarvitaanko pelkkää kirjoitusapua.

Tavoitehakuisten kotisivujen hinta

Kun kotisivuilla halutaan enemmän tuloksia, niihin tulee investoida tilanteen vaatimalla tavalla. Tällöin lähtökohtana on määritellyt tavoitteet, sekä vallitseva markkinatilanne. Kotisivujen hinta selviää yleensä vasta tarkemman tavoitekartoituksen ja taustatyön perusteella.

Avaimet käteen -kotisivut sisältöineen kustantaa helposti useamman tuhatta, riippuen toteutuksen laajuudesta.

Pelkkä kotisivujen totetus ei maksa paljoa

Jos teet kaiken suunnittelutyön itse, sekä kirjoitat sisältötekstit valmiiksi, on kotisivujen totetus melko suoraviivainen ja kustannukset helposti ennustettavissa. Tällöin määrittävinä tekijöinä kotisivujen hintaan on sisällön määrä, vaatimukset tai toivomukset ulkoasun suhteen, käytettävä alusta, sekä kotisivujen tekijän hinnoittelumalli.

Edullisimmillaan kotisivut voi saada valmiiksi muutamalla satasella.

Pyydä ilmainen arvio kotisivuista

Olemme mielenkiinnolla tutustumassa, mitä yrityksesi tarvitsee kotisivuilta menestyäkseen. Kerro meille suunnitelmastasi, niin saat ilmaisen arviomme ajatustesi tueksi. Kartoitamme tilanteen ja jaamme ajatuksemme ja suosituksemme yrityksenne kotisivuille.