SEO tarkoittaa hakukoneoptimointia ja konsultti tarkoittaa asioiden selvittämistä ja suunnittelua hakukonenäkyvyyden eteenpäin viemiseksi. SEO-konsultti voi tuoda sivuston hakukonenäkyvyyden uudelle tasolle, auttaen yritystä markkinoinnissa ja myynnissä kustannustehokkaalla tavalla.

SEO-konsultti

Mihin SEO-konsultista on apua?

SEO-konsultin tehtävä on opastaa ja neuvoa kuinka sivuston hakukonenäkyvyyttä parannetaan. SEO-konsultin palveluista ovat kiinnostuneet ensisijaisesti yritykset, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen luontaisesta Google-näkyvyydestä. Konsultin tehtävä on auttaa parantamaan yrityksen verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa lähtötaso ja kilpailutilanne huomioiden.

Tämän tueksi konsultin täytyy opiskella sivuston nykytilaa SEO-ohjelmaa hyödyntäen, jonka pohjalta suunnitelmaa ja ehdotuksia tarvittavista muutoksista laaditaan. Yksinkertaisesti SEO-konsultista haetaan apua yrityksen näkyvyyteen ja markkinointiin verkossa.

SEO-konsultin tuomat hyödyt

Osaava SEO-konsultti voi olla korvaamattomaksi avuksi useille yrityksille, joilla on ymmärrys verkkosivujen tuomista hyödyistä, kasvuhaluja myynnin suhteen sekä uuden markkina-alueen valloitus houkuttelee. SEO-konsultin palvelujen hankkimiseen johtaa yleensä

  • kiinnostus hakukonenäkyvyyden kehittämisestä,
  • syiden selvittäminen huonoon näkyvyyteen,
  • varmistukseksi ettei sivustouudistus pilaa näkyvyyttä tai
  • jo tehdyn sivustouudistuksen aiheuttamien menetysten korjaamisen tarve.

 

SEO-konsultti voi siis olla avuksi kehittämisen osa-alueella tai vaihtoehtoisesti tehtyjen virheiden korjaamisen apuna. Molemmissa tapauksissa tarkoitus on joko hakukonenäkyvyyden varmistaminen, kasvattaminen tai menetettyjen sijoitusten palauttaminen.

SEO-konsultin värvääminen

Ennen SEO-konsultin värväämistä on aina syytä varmistua tekijän ammattitaidosta, ymmärryksen tasosta sekä kokemuksesta. Nämä asiat ovat olennaisia, jotta tiedetään pystyykö kyseinen konsultti olemaan hyödyksi yrityksellesi. Tutustuminen itse konsulttiin sekä hänen osaamiseensa ja saavutuksiin on hyvä lähtökohta.

SEO-konsultti pystyy olemaan avuksi erilaisissa projekteissa. Verkkokaupan perustaminen tai verkkosivujen toteutus yritykselle on esimerkiksi tapahtuma, jossa konsultista voi olla korvaamaton apu. Kun konsultti selvittää lähtötilanteen uudelle verkkosivustolle, on parempi näkyvyys helpompi saavuttaa kohdistetuilla toimenpiteillä oleellisimpiin osa-alueisiin.

SEO-auditoinnilla alkuun

Alkuun kunnollinen SEO-auditointi on aina avuksi selventämään lähtötilannetta. Hakukonenäkyvyyden alkukartoitus tehdään aina SEO-ohjelmalla, jonka kautta saadaan tarvittava tieto ulos tehokkaasti ja ymmärrettävässä muodossa. Kartoituksen avulla laitetaan hakukoneoptimointi ja sen mahdollisuudet ymmärrettävään perspektiiviin.

SEO-auditoinnissa tutkitaan lähtötilanteen tasoa, kilpailutilannetta ja saavutettavissa olevaa potentiaalia hyvin kohdistetulle ja houkuttelevalle hakukonenäkyvyydelle. Kartoitus tuo hyödyllistä ja hyödynnettävää tietoa onnistuneen Google-optimoinnin tekemiseksi verkkosivustolle.

Konsultoinnilla kohti kasvua

Luuletko että sivustonne Google-näkyvyydessä voisi olla parannettavaa? Jos näin on, tipauta viesti alta, niin tutustumme tapaukseen ja jutellaan tapauksestanne pian tarkemmin!