Kun kiinnostus verkkosivuston luontaisen näkyvyyden kasvattamiselle on herännyt, tapausta lähestytään aina alkuun SEO-auditointi tekemällä. Liikenteen kasvattamiseen suunnatulle sivustolle tehdään hakukoneoptimoinnin alkukartoitus, eli toisinsanoen SEO-auditointi. Tämä kartoitus kertoo sivuston Google-näkyvyyden nykytilan, kilpailutilanteen sekä saatavilla olevan hyödyntämättömän potentiaalin. SEO-auditoinnin tulosten perusteella on helpompi aloittaa luontaisen hakukonenäkyvyyden kasvattaminen hallitusti.

SEO-auditointi Ahrefs-ohjlemalla

Hakukoneissa kytee kasvupotentiaalia

Hakukoneet ovat edelleen suurin liikenteenohjaaja koko internetissä, varsinkin silloin kun haetaan tietoa aiheesta tai toisesta. Esimerkkinä hakukonejätti Google, jota erityisesti kotimaan markkinoilla aktiivisesti käytetään, ohjaa hakijat listaamilleen sivustoille hakusanaan tai -termiin perustuen. Googlesta hankittu vierailija ei ole täysin kylmä liidi, koska hän on ryhtynyt toimeen hakusanaa vastaavaa aihetta kohtaan. Hakukoneista saa siis laadukasta kohdennettua liikennettä sivustolle.

Parhaat paikat Googlessa halutuilla hakusanoilla voi olla suuri editys yrityksen markkinointiin, tuoden automaattisesti aiheesta kiinnostuneita kohdennettuja vierailijoita sivustolle. Toimeen tarttuminen tarkoittaa hakukoneoptimointia tai tarkemmin sanottuna Google-optimointia sivustolle, jonka luontaista hakukonenäkyvyyttä halutaan parantaa.

Ennen kuin näkyvyyden optimointiin tartutaan, sivustolle voi olla tarpeen tehdä kunnollinen SEO-auditointi. Tämä hakukoneoptimoinnin alkukartoitus kertoo miten sivusto löytyy hakukoneista lähtöhetkellä, sekä kuinka paljon parempi sivuston näkyvyys hakukoneissa voisi olla, verraten esimerkiksi kilpailijoihin ja hyödyntämättömiin hakusanoihin sekä -sijoituksiin.

Sivuston nykytilanteeseen tutustuminen

SEO-auditoinnilla saadaan paljon kallisarvoista tietoa Google-näkyvyyden tilasta ja potentiaalista. Se on ensimmäinen toimenpide, joka kannattaa tehdä heti, kun ajatus verkkonäkyvyyden parantamisesta on herännyt. Hakukoneoptimoinnin aloittaminen on paljon helpompaa ja määrätietoisempaa, kun tiedetään sivuston lähtötilanne näkyvyyden osalta.

SEO-auditointi tehdään yleensä ja toivotuimmin ammattilaisen toimesta, jolla on osaamista, näkemystä ja kokemusta aiheesta. Auditoinnissa käytetään SEO-työkalua, jonka kautta kaikki oleellinen ja arvokas tieto on helposti saatavissa ja hyödynnettävissä sivuston optimoinnissa.

Alkukartoituksessa huomio kiinnittyy Google-näkyvyyden nykytilanteeseen, kilpailutilanteeseen ja hyödyntämättömään potentiaaliin. Samalla SEO-ohjelman kautta nähdään suuntaa antavaa tietoa siitä, kuinka paljon työtä haluttu näkyvyyden parannus vaatii.

Näitä asioita tutkitaan SEO-auditoinnissa...

Lähtötason selvittäminen

Ensialkuun SEO-ohjelman avaamalla nähdään, miten kukin sivusto löytyy Googlesta ja muista hakukoneista. Tämä on se lähtötaso, josta toimenpiteet alkaa. Lähtötason tarkkailu kertoo, mikä on sivuston luontainen Google-näkyvyys ja minkä sivujen kautta liikenne valuu sivustolle. SEO-ohjelmasta nädään tämänhetkinen vierailijamäärä hakukoneista sekä myös historiatiedot.

Lisäksi lähtötilanteesta selviää myös kilpailutilanne, eli nähdään mitkä sivustot ovat onnistuneet pääsemään parhaille paikoille ja miten. Lähtötason selvittämällä on paljon helpompi tehdä parannuksia sivustolle, jotta hyödyntämätön potentiaali ja toivotut sijoitukset saadaan haltuun Googlessa.

Hakusanatutkimus ja -analyysi

Yksi oleellinen osa SEO-auditointia on hakusanatutkimus. Tästä tutkimuksesta tehdään analyysia, että mitkä ovat sivustolle sopivat hakusanat hakukoneoptimoinnin eli SEO:n suhteen. Hakusanatutkimuksessa kartoitetaan kiinnostavia ja sopivia Google-hakuja SEO-ohjelman avulla. Nämä tulokset hakusanojen tutkimisesta antavat viitteitä siitä, millainen potentiaali ja työmaa Google-optimoinnissa suurinpiirtein odottaa.

Sivuston tekninen SEO

SEO-kartoituksessa voidaan myös katsoa sivuston teknisiä seikkoja hakukoneoptimoinnin suhteen. Tekniset seikat vaikuttavat myös sivuston hakukonenäkyvyyteen, joten ne on myös hyvä huomioida. Yleensä tekniset aspektit eivät ole niin kriittisiä kuin kokonaisuus, mutta yllätyksiäkin voi löytyä, jotka kannattaa korjata mahdollisimman pikaisesti.

Teknisiä SEO-asioita ovat esimerkiksi sivuston luettavuus, uudelleenohjaukset, kuvien optimointi, sivuston latausnopeus ja paljon muuta. Näihinkin asioihin saadaan viitteitä samaisella SEO-ohjelmalla, jota auditointiin käytetään.

SEO-auditoinnin hyödyntäminen hakukonenäkyvyydessä

Alkukartoituksesta viisastuneena on aika alkaa lisäämään tarvittavat toimenpiteet tärkeysjärjestyksessä tehtävälistalle. Osaava SEO-konsultti pystyy näkemänsä ja tutkimansa perusteella priorisoimaan tehtävät, jotka ovat oleellisimpia toimenpiteitä kasvattamaan hakukonenäkyvyyttä.

Tekemistä optimoinnin suhteen sivustoilta löytyy yleensä sitä enemmän mitä kauemmin tapausta tutkii. Ensimmäisen auditoinnin jälkeen kannattaakin ottaa askel kerrallaan, ja aloittaa oleellisimmista parannuksista. Koska optimoinnin tuloksia ja aikajanaa on hyvin vaikea varmaksi ennustaa, kannattaa Google-näkyvyyden parannusprojekti jakaa pienempiin osiin ja aloittaa kevyemmin. Tällöin nähdään mennessä kuinka tilalle lähtee kehittymään, ja voidaan tehdä ketterämpiä liikkeitä kehityksen jatkuessa.

Oleellisinta on kuitenkin saada sekä SEO-auditointi tehtyä, että käynnistettyä Google-optimointi parempien tulosten saavuttamiseksi. Pienetkin parannukset ovat paljon siihen verraten, että ei tee mitään. Vain tehty SEO auttaa, mutta vain oikeaoppisesti toteutettuna.

Auditointi osaavalta SEO-konsultilta

Kun ajatus SEO-auditoinnista on herännyt, tärkeintä on ryhtyä heti toimeen. Tässä vaiheessa tarvitaan useimmiten osaavan SEO-konsultin apua, joka tekee tutkimuksen sivustolle ammattitaitoa, kokemusta ja SEO-työkalua hyödyntäen. Hakukonenäkyvyys on hitaasti kehittyvä prosessi, ja parannusten tuomat tulokset valuvat pikkuhiljaa asemiinsa. Jos yrityksen hakukonemarkkinointiin tarvitaan välitöntä apua esimerkiksi meneillään olevan huippusesongin takia, voidaan Google-mainoksilla saada hetkellisesti nopeaa lisänäkyvyyttä.

SEO-auditointi työn alle nyt!

Ota Jarmoon yhteyttä, niin tutustutaan yhdessä tarkemmin sivustosi hakukonenäkyvyyteen. Vain tekemällä asiat voivat parantua, teemme alustavan tutustumisen aina ilmaiseksi.