Verkkokaupan tehtävä on tahkota myyntiä omatoimisesti ja mahdollisimman aktiivisesti. Verkkokaupan optimointi on yksi erikoisalaamme ja oikeissa olosuhteissa se näyttäytyy tuottavana investointina. Vuosia verkkokauppojen ja verkkokauppiaiden kanssa työskennellessä olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti verkkokaupan myynnillisiin asioihin. Kuinka parantaa kauppaa, kuinka lisätä myyntiä, kuinka optimoida verkkokauppa ja kerätä lisää myyntiä. Verkkokaupan optimointi koostuu pääasiassa kahdesta osa-alueesta, jotka ovat konversion parantaminen sekä laadukkaan liikenteen hankkiminen verkkokauppaan.

Miksi optimoida verkkokauppa?

Optimoimaton verkkokauppa vuotaa jatkuvasti rahaa kilpailijoiden kassaan.

Harva verkkokauppa on täydellinen, vaan yleensä verkkokaupan optimoinnissa on aina parannettavaa. Optimoitu verkkokauppa myy paremmin, koska sen näkyvyys ja konversio paranee.

Optimointi tarkoittaa käytännössä lisää myyntiä verkkokaupalle, aina kun tehdään oikeansuuntaisia suoritteita. Useimmin vastaantuleva suoraan nähtävä ilmiö on, että verkkokaupan Google-näkyvyys on heikko potentiaaliin nähden. Googlen luontaiset hakutulokset on verkkokaupalle ykköspaikka, koska siellä on aktiiviset asiakkaat.

Menetät siis jatkuvasti kauppaa, jos verkkokauppa ei ole optimoitu parhaalle potentiaalille hakukoneissa!

Optimoitu verkkokauppa, kauppias tuulettaa myyntiä

Kuinka aloittaa optimointi?

Verkkokaupan optimoinnissa voi ammattiapu olla kullan arvoinen. Usein verkkokauppias on liian lähellä omaa toimintaansa nähdäkseen tilannetta asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi tulee ymmärtää paljon asiaa hakukoneoptimoinnista, joka on ajankohtaista, eli mitä ovat nykypäivän standardit optimoinnin suhteen.

Alkuun on hyvä etsiä apua optimointiin, vaihtaa kuulumiset sekä tutustua optimointia vailla olevaan kauppaan yhdessä. Ammattilainen usein näkee asiat sivullisen silmin, sekä lisäksi kokemus auttaa näkemään tilanteen syvemmältä. SEO-työkalua unohtamatta, jota ilman ei pärjää. Mutta jokainen optimoija on erilainen kyvyiltään ja osaamiseltaan, joten .

Voit myös tehdä optimointia itse niin halutessasi, markkinoilla on monia tee-se-itse-kauppiaita. Voit myös halutessasi kysyä ammattilaisen apua kartoittamaan, mitä kaupalle kannattaisi tehdä. Tällöin maksat vain konsultoinnista, mutta voit hoitaa työt itse. Tärkeintä on kuitenkin aloitaa ja esimerkiksi tee-se-itse tekijälle SEO-auditointi voi olla erittäin hyvä alkusijoitus.

Verkkokaupan alkukartoitus

Tutustuminen optimoitavaan verkkokauppaan pyöräyttää homman käyniin, ja kertoo verkkokaupan lähtötason. Optimoija tutustuu verkkokauppaan sekä sen hakukonenäkyvyyden dataan SEO-ohjelman avulla, josta saa paljon kullanarvoista tietoa. Tällä alkututustumisella saadaan nopeasti käsitystä siitä, millainen kysyntä ja kilpailutilanne markkinoilla vallitsee, kuinka verkkokauppa löytyy Googlesta, sekä miltä kauppa vaikuttaa ja kuinka se toimii asiakkaan näkökulmasta.

Alkukartoituksessa tarkastetaan millaisia verkkokaupalle sopivia hakuja Googlessa tehdään. SEO-kartoituksessa käydään hakusanat läpi, erityisesti ne joilla ei löydytä ollenkaan tai löydytään liian heikoin sijoituksin. Alkukartoituksesta saa kallisarvoista tietoa, jota voi hyödyntää optimoinnissa ja kohdistaa toimet oikeisiin asioihin: hankkia lisää luontaisia vierailijoita sekä parantaa verkkokaupan konversiota.

Verkkokaupan Google-näkyvyyden parannus

Pidämme verkkokaupan ensisijaisena markkinapaikkana Googlen hakukonetta ja hyvästä syystä. Oikein optimoitu verkkokauppa löytyy halutuilla hakusanoilla Googlen luontaisista hakutuloksista, ja tuo automaattisesti asiasta kiinnostuneita vierailijoita kauppaan. Tämä on selvästi otollisin kohdeasiakasryhmä, koska he ovat aktivoituneet aiheen suhteen ja verkkokauppasi voidaan saada hyvin näkyville samaisen tiedon hakijoille.

Luontaisen hakukonenäkyvyyden parantaminen alkaa aina SEO-auditoinnilla, joka kertoo tarkemmin verkkokaupan lähtötilanteesta sekä Googlessa ja muissa hakukoneissa vellovasta potentiaalista. Tiedon avulla on helppo tehdä parannuksia toivottuihin asioihin.

Verkkokaupan konversio-optimointi

Kun Google-optimoinnilla hankitaan lisää vierailijoita verkkokauppaan, konversio-optimoinnilla taasen pidetään kiinni näistä jo hankituista vierailijoista, eli kehitetään verkkokauppaa siihen suuntaan että myyntiä tulee enemmän samoilta vierailijoita. Konversio tarkoittaa karkeasti suomennettuna käännyttämistä, eli tässä puhutaan verkkokaupan kyvystä käännyttää vierailijat maksaviksi asiakkaiksi.

Konversio-optimointi voi kuulostaa hyvin mystiseltä, mutta kyseessä on lopulta hyvin looginen kuvio, ei mitään rakettitiedettä. Verkkokaupan täytyy olla kaikin puolin kunnossa, jotta vierailijat tarttuvat tarjoukseen ja kauppa myy. Verkkokaupasta tehdään siis paremmin toimiva, palveleva, tai muutoin houkuttelevampi. Pyrkimys on poistaa ostamisen esteet kaupasta, mitä ne ikinä ovatkin.

Sopivaa konversioprosenttia on hyvin vaikea määrittää, sillä jokainen tuote on omalaatuinen, lisäksi jokainen hakusana on erilainen. Helposti ostettava tuote hyvällä tarjouksella voi myydä ajoittain hyvin, esimerkiksi kukkakaupan verkkokaupan konversioprosentti voi olla äitienpäivänä 10 %, muulloin 5 tai allekin.

Konversio-optimoinnissa ei ole tarkkaa kaavaa, jolla kauppaa saadaan parannettua, vaan tapaus on aina yksilöllinen. WooCommerce-tekijän harjaantunut silmä kuitenkin erottaa asioita, joita moni muu ei välttämättä tule huomanneeksi. Aina ei voi olla varma mistä esimerkiksi heikohko myynti johtuu, ja voisiko se olla paremmin. Hyviä arvauksia kyllä löytyy ja kokeilemalla selviää moni konversioon viittaava asia.

Verkkokaupan vierailijat x konversio = verkkokaupan myynti

Esimerkkitapauksia verkkokaupan optimoinnista

Yleensä verkkokaupan Google-näkyvyyttä tutkiessa selviää pian, paljonko piilevää potentiaalia on. Verkkokaupan optimoinnista ei aina voi luvata suoranaisia tuloksia, mutta tärkeintä on että tehdään oikeita asioita oikeaan suuntaan. Kehitys on jatkuvaa ja parannettavaa usein löytyy enemmän tai vähemmän Tekemällä oikeita asioita oikeaan suuntaan, tulokset tulevat omalla painollaan.

Alla muutama tapaus, kuinka olemme onnistuneet verkkokauppojen optimoinnissa. Nämä tapaukset liittyvät Google-optimointiin, tarkoittaen luontaisen hakukonesijoitusten kasvattamista. Tämä onkin oleellinen optimointitoimenpide erityisesti verkkokaupalle, joka elää suorasta myynnistä. Potentiaalisia ostajia löytyy erityisesti hakukoneista, joten nämä vierailijat ovat aina haluttuja.

Tapaus 1:

Pienellä sisältöoptimoinnilla reilusti lisää liikennettä verkkokauppaan

Saimme tehtäväksi parantaa tämän verkkokaupan Google-näkyvyyttä kesällä 2020. Alkukartoitus hakukoneoptimoinnin ohjelmalla antoi ymmärtää, että verkkokauppa ei löydy Googlesta sille tärkeimmillä hakusanoilla läheskään kuten se voisi. Kuten käppyrästä näkee, kulki verkkokaupan näkyvyys tappavan tasaisesti 500-600 vierailijan kuukausitasolla. Sisältöparannus saatiin valmiiksi Syyskuussa 2020 (noin nuolen osoittamalla kohdalla), ja sitten alkoi odotus. Loppuvuodesta näkyvyys lähtikin kiipeämään Googlessa, ja meno on ollut nousujohteista vaikkei optimointia ole jatkettukaan. Arvion mukaan parhaillaan lähes 4500 vierasta Googlesta kuukaudessa.

Tapaus 2:

Uusi optimoitu WooCommerce -verkkokauppa ja selvä liikenteen kasvu

Saimme yhteydenoton loppuvuodesta 2019 koskien verkkokauppauudistusta. Toteutuksen tavoitteena oli saada paremmin optimoitu verkkokauppa, joka löytyy jatkossa paremmin Googlen hakutuloksista. Potentiaalia oli suuren sisältömäärän takia paljon, joten teimme uuden verkkokaupan asiakkaallemme hakukoneoptimoituna. Uusi verkkokauppa julkaistiin Helmikuussa vuonna 2020 (noin nuolen kohdalla), ja sen jälkeen jatkettiin muutaman kuukauden mittaisella kevyellä sisällön optimoinnilla. Vanhan kaupan vierailijamäärä Googlesta oli noin tuhat kävijää per kuukausi, ja uusi optimoitu verkkokauppa toi tämän arvion mukaan parhaillaan 15 tuhatta vierailijaa Googlesta kuukaudessa.

Tapaus 3:

Sisältöoptimointia verkkokauppaan ja myynti nousuun

Asiakkaamme, jolle teimme uuden WooCommerce -verkkokaupan joitain aikoja sitten vanhan tilalle, voivotteli kun kauppa on niin hiljainen ja myyntejä tulee ihan yksi silloin tällöin. Tutustuimme hakukoneoptimoinnin ohjelmalla asiaan, ja paljastui että verkkokaupan sisältö on kovin puutteellinen hakukoneen tarjoamaan potentiaaliin nähden. Teimme verkkokaupan sisällölle laajennuksen alkuvuodesta 2020 (noin nuolen kohdalla), jonka jälkeen alkoikin tapahtua: tuolloin verkkokauppaan saapui Googlesta noin 100 kävijää kuukaudessa, nyt parhaillaan 2000 vierailijaa kuussa. Ennen optimointia tilaukset satunnaisia, optimoinnin jälkeen tilaukset lähes päivittäisiä, parhaina päivinä muutama tilaus.

Tapaus 4:

Uusi verkkokauppa Google-optimoituna

Asiakkaamme perusti liikkeen vuoden 2020 aikana, ja teimme kevyet nettisivut kaupalle. Pian laajennettiin WooCommerce-verkkokauppaan, joka tehtiin Google-optimoituna. Kun verkkokauppa oli elänyt jonkun aikaa ja alkanut näkymään Googlessa, teimme vielä yhden jatkokierroksen sisällön laajentamista ja optimointia. Vaikka vuoden 2021 jälkeen ei optimointia ole enää tehty, on suunta edelleen nousujohteinen. Vierailijoita verkkokaupassa Googlesta noin 1300 kuukaudessa vuoden 2023 lopulla, kauppiaan mukaan “myy hyvin”.

Tapaus 5:

WooCommerce-verkkokaupan optimointia, Google-vierailijat kasvuun

Teimme verkkokauppiaalle kevyitä verkkokaupan optimointitoimia vuoden 2022 sekä alkuvuoden 2023 aikana. Verkkokaupassa laitettiin kuntoon osastojen nimeäminen, avainsanojen hyödyntäminen, osastosivujen esittelytekstit, tuotetekstit kevyt siistiminen jne… lopuksi kirjoitettiin muutama artikkeli, joilla tuettiin pääsisältöä sekä haettiin osumia uusille hakusanoille. Vielä vuoden 2022 aikana alle 400 kävijää Googlesta kuukaudessa, nyt 2023 lopulla yli 1000 kävijää Googlesta. Muutokset julkaistiin pääosin nuolen osoittaman aikoihin ja jatkettiin muutamalla artikkelilla.

Kiinnostaako verkkokaupan optimointi?

Jos olet verkkokauppias ja kiinnostunut optimoinnista, tutustukaamme tapaukseen yhdessä. Ota meihin yhteyttä, niin vilkaisemme tapaustanne ja katsotaan yhdessä millaisia optimointitoimenpiteitä verkkokauppasi on vailla.