Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen on periaatteessa nykyään helppo tehtävä, mutta menestys ei ole koskaan taattu pelkällä verkkokaupan julkaisulla. Jotta uusi verkkokauppa saadaan kannattamaan, täytyy kaupassa olla vierailijoita sekä osan täytyy poistua kassan kautta. Tämä ei ole itsestäänselvyys, koska kilpailun lisääntyessä verkkokaupan kasvattaminen ja kannattavaksi tekeminen on tärkein ja haastavin osa-alue. Tässä kirjoituksessa käymme läpi verkkokaupan perustamisen omien kokemustemme pohjalta.

Sisältö

Idea uudelle verkkokaupalle

Haaveiletko ryhtyväsi verkkokauppiaaksi? Pyöriikö mielessäsi idea uudelle verkkokaupalle? Haluatko myydä omia tuotteitasi verkkokaupassa? Vai haluatko laajentaa kivijalkaliikkeesi toimintaa verkkoon?

Menestyvän ja tuottavan verkkokaupan perustaminen ei ole niin helppoa ja yksinkertaista kun helposti voisi kuvitella. Verkossa on nykyään valtava määrä kilpailua, tai jos tuotteelle ei ole kilpailua, niin silloin ei yleensä ole juuri kysyntääkään. Perustamisvaiheessa jokainen uusi verkkokauppa lähtee nollasta, eikä tie huipulle käy käden käänteessä.

Olipa uuden verkkokaupan lähtökohdat ja haasteet mitkä tahansa, niin tärkeintä on aloittaa uuden verkkokaupan kanssa määrätietoisesti ja hallitusti tavoitteet huomioden. Verkkokaupan perustaminen ei pääty uuden verkkokaupan julkaisuun, vaan yleensä se oikea tekeminen vasta alkaa siitä.

Uusi verkkokauppaan liittyvä liikeidea?

Jos myyt verkkokaupassasi jotain, mille on jatkuvasti kysyntää, todennäköisesti vastaavia verkkokauppoja on jo netti pullollaan ja kilpailua riittää. Tällöin haasteena on kunnollisen hakukonenäkyvyyden saavuttaminen, jotta yksi tehokas markkinointikanava saadaan hyödynnetyksi.

Toisinaan vastaan tulee uusia liikeideoita, jotka perustuvat verkkokauppaan, mutta jossa on jotain uutta tai erilaista. Tällöin suoranainen kilpailu loistaa poissaolollaan, mutta vastassa on muita haasteita, kuten kysynnän löytäminen.

Uudenlaisen verkkokaupan liikeidea selviää parhaiten kokeilemalla, jotta toimivuus saadaan selville mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Paras varmistus on perustaa verkkokauppa ja lähteä tunnustelemaan markkinoita.

Omat tuotteet verkkokauppaan

Nykyään tuottajilla on oiva mahdollsiuus myydä tuotteitaan suoraan verkosta ilman välikäsiä perustamalla verkkokaupan. Olipa kyseessä käsintehdyt korut tai taide-esineet, maatilan antimet tai mitä muuta tahansa, niin oma verkkokauppa on toimiva tapa uudistaa myyntikanaviaan.

Verkkokauppaa omille tuotteille perustettaessa hakukoneen tuoma potentiaali kannattaa tutkia etukäteen, jos esimerkiksi Google-näkyvyys voisi olla merkittävä markkinointitapa omille tuotteille.

Verkkokauppa kivijalkaliikkeen rinnalle?

Kivijalkakauppa pyörii ja mietit laajentamista verkkokauppaan? Hienoa, sinulla on jo tuotteet valmiina ja ilmeisesti niille on myös kysyntää. Seuraavaksi täytyisi selvittää millainen kilpailu tuotteillasi on verkossa sekä mistä löydetään vierailijoita verkkokauppaasi.

Alkukartoituksen avulla saadaan parempi käsitys siitä, kuinka verkkokauppa saadaan kannattamaan kivijalkaliikkeen rinnalla, sekä kuinka verkkokaupan perustaminen ja käynnistäminen kannattaa toteuttaa.

Verkkokaupan tuotteet

Verkkokauppaan tarvitaan aina tuotteet, olipa ne sitten fyysisiä tuotteita, verkossa myytäviä palveluja tai digitaalisia eli ladattavia tuotteita. Verkossa voi myydä nykyään mitä tahansa, joten verkkokaupan tuotteille ei ole mitään rajoituksia. Verkkokaupassa voi periaatteessa myydä mitä tahansa.

Verkkokauppa fyysisillä tuotteilla

Yleisimmin verkkokaupan tuotteet ovat fyysisiä tuotteita, jotka vaativat varastoinnin sekä toimituksen tuotteen tilaajalle. Ensimmäiseksi uuden verkkokauppiaan täytyy suunnitella, kuinka tuotteet varastoidaan, kuka ne pakkaa ja miten ne toimitetaan tilaajalle. Tähän pohjautuen verkkokauppaan tarvitaan mahdollisesti toimitusaika- ja toimituskululaskurit, jotta ne vastaavat todellisia toimituskuluja ja -aikataulua.

Verkkokaupan tuotemäärä, myyntialue sekä toimituskulujen hinnoittelu ovat verkkokauppa-alustan valintaan vaikuttavia tekijöitä, jotka on hyvä huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Pienen ja valtavan tuotemäärän verkkokaupalla on erilaiset tekniset vaatimukset, jotka on aina hyvä ottaa käsittelyyn aikaisessa vaiheessa verkkokauppa-alustaa mietittäessä.

Palveluiden myynti verkkokaupassa

Nykyään yhä usampi palvelu on mahdollista ostaa verkkokaupasta, ja palveluita myyvä verkkokauppa ei ole enää mikään uutuus. Myös palveluihin voi liittyä toimituskuluja verkkokaupassa, joka on hyvä huomioda.

Yleensä palvelun ostamiseen liittyy aikamäärite, eli milloin ostettu palvelu toteutetaan tai suoritetaan. Tämä ajanvaraustoiminto ei ole yleisesti verkkokauppa-alustojen vakiotoimintoja, mutta on myös toteutettavissa joillain alustoilla. Usein ajanvarausjärjestelmän toteuttaminen verkkokauppaan on tässä tapauksessa tarpeellinen toiminto ja hyvä ottaa jo verkkokaupan perustamisvaiheessa huomioon.

Esimerkiksi käyttämällemme WooCommerce-verkkokauppa-alustalle on saatavilla valmiita lisäosia, joiden avulla verkkokaupan tuotteisiin saadaan lisättyä ajanvarauskalenteri. Tällä ratkaisulla on helppo myydä palveluita verkkokaupasta, kun asiakas voi varata suoraan sopivan ajan kalenterista palvelun suorittamiselle.

Ladattavien tuotteiden verkkokauppa

Nykyään on erilaisia digitaalisia tuotteita, joita voidaan myös myydä verkkokaupassa. Esimerkkinä toimii vaikkapa asunnon myyntiin liittyvien pohjakuvien verkkokauppa, tai digitaalisten valokuvien kuvapankki. Sähköisten tuotteiden verkkokaupoissa on useammin uusia mahdollisuuksia ja vähemmn kilpailua, ei varastointionglemaa eikä toimitukset vaivaa päätä.

Sähköisten tuotteiden verkkokauppaa suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon verkkokauppa-alustan kyky käsitellä ladattavia tuotteita. Käyttämämme WooCommerce on hyvä esimerkki alustasta, jossa on vakiona ladattavien tuotteiden myynnin mahdollistava toiminto.

Uuden verkkokaupan toteutus

Kun verkkokaupan perustamisen alkuihmettelyt on tehty ja suunnitelma selvillä, on aika siirtyä verkkokaupan toteutusvaiheeseen, joka konkretisoi verkkokaupan perustamisen. Verkkokaupan toteutus sujuu kaikkein parhaiten, kun alkukartoitus ja suunnitelma on hyvin tehty, sekä merkitykselliset asiat on otettu alusta asti huomioon. Tämä auttaa esimerkiksi verkkokauppa-alustan valinnassa, jotta päästään teknisesti toimivaan ratkaisuun ja pysytään budjetissa. Toinen asia joka voidaan tehdä ennen verkkokaupan toteutusta on SEO-kartoitus, jolla selvitetään Google-näkyvyyden tarjoamat mahdollisuudet.

SEO-kartoitus verkkokaupalle

Monia verkkokaupan perustajia varmasti kiinnostaa, kuinka verkkokauppa tulee sijoittumaan Googlessa, ja miten hyvin hakukoneista saadaan kauppaan luontaisia vierailijoita. Asiaan voidaan tutustua etukäteen ja teettää SEO-auditointi verkkokauppasuunnitelmalle.

Osaava SEO-konsultti osaa taustatietojen pohjalta tutkia SEO-ohjelman avulla millasia verkkokaupalle sopivia hakuja Googlessa tehdään, kuinka paljon, ja millainen on niiden kilpailutilanne.

SEO-auditoinnilla saadaan hyvää alustavaa näkemystä siihen, miten verkkokauppa kannattaa rakentaa ja optimoida parhaalle mahdolliselle Google-näkyvyydelle.

Verkkokauppa-alustan valinta

Verkkokauppa-alustoissa riittää valinnan varaa, ja pääpiirteittäin alustat voidaan jakaa kahteen ryhmään. Osa verkkokaupparatkaisuista perustuu palvelumalliin (maksat kuukausimaksua verkkokauppa-alustan käytöstä) ja toinen osa erikseen hankittavaan alustaan (itse ylläpidettävä verkkokauppa-alusta). Molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa, joiden perusteella valitaan sopivin ratkaisu käyttötarkoituksesta ja mieltymyksistä riippuen.

Palvelumallin verkkokauppa-alustat

Kaikkein yksinkertaisin ja helppohoitoisin verkkokauppa-alusta on sellainen, josta maksat kuukausimaksua. Tällöin kaikki tekninen jumppa yleensä hoidetaan palveluntarjoajan toimesta, koska palvelu sisältää alustan.

Yleisesti ottaen kuukausimaksullisten alustojen etuna on helppous, jolloin verkkokaupan perustamiseen ei liity teknisten asioiden hämmästelyä. Lisäksi perustamiskustannukset ovat yleensä alhaisemmat.

Heikkoutena näillä ratkaisuilla on käytetyn alustan määrittämät rajoitteet, jolloin verkkokaupan laajentaminen tai erikoisemmat ratkaisut voivat jäädä haaveeksi. Lisäksi olet sidottu tiettyyn palveluntarjoajaan, ja verkkokauppasi olemassaolo perustuu palvelun kuukausimaksun jatkamiseen.

Esimerkkeinä kuukausimaksullisista valmiskaupoista ovat kotimainen MyCashFlow tai kansainvälinen Shopify.

Oma verkkokauppa itse ylläpidettynä

Toinen vaihtoehto on hankkia verkkokauppa, joka toteutetaan valmiilla ohjelmistolla ja asennetaan omaan webhotelliin. Useat alustat tässä sarjassa ovat avoimen lähdekoodin ohjelmistoja,  tarkoittaen että alustan lataaminen, käyttäminen ja päivittäminen on ilmaista. Lisäksi alustaa voidaan rakennella ja räätälöidä vapaasti tarpeen mukaan, ilman teknisiä rajoitteita.

Tällaisten ohjelmistojen käyttö verkkokaupan alustana poikkeaa sillä, että yleensä toteutusvaiheessa on enemmän työtä ja kustannuksia. Lisäksi alustaa täytyy omatoimisesti ylläpitää, eli sen käyttöön saamiseksi tarvitaan webhotelli sekä ohjelmiston päivityksistä on pidettävä huolta. Webhotellilla tarkoitettaan palvelintilaa, joka pitää verkkokaupan kytkettynä internettiin.

Yleisimmin käytetty avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta on WooCommerce, jota mekin käytämme. Järempiin verkkokaupparatkaisuihin paremmin soveltuva vaihtoehto on esimerkiksi Magento.

Verkkokaupan tekniset vaatimukset huomioon

Verkkokauppa-alustan valinnassa painavat ensisijaisesti tekniset vaatimukset ja verkkokauppapohjan mahdollinen laajennustarve. Valmisratkaisut ovat yleensä “jäykempiä” teknisten ominaisuuksien suhteen, eikä niitä pystytä ulkopuolisen toimesta kehittämään sisäänrakennettuja ominaisuuksia pidemmälle.

Toinen merkittävä tekijä verkkokaupan tekniikan suhteen on hakukoneoptimoinnin mahdollisuudet. Verkkokaupan tekniikka määrittää osaltaan sivuston toimivuuden hakukoneissa. Esimerkkinä pienet verkkokauppa-alustat, joissa on saatettu ottaa hakukoneoptimoinnillisesti tekniset asiat huonosti mukaan kehitykseen.

Silloin kun verkkokaupalta halutaan menestystä ja hyvä Google-optimointi on tärkeää, täytyy hakukonenäkyvyyteen panostaa. Varmista että valitsemasi alusta on hyvin hakukoneoptimointiystävällinen, niin menestymisen mahdollisuudet ovat taas hieman paremmat.

Tärkeää onkin ymmärtää perustettavan verkkokaupan tekniset vaatimukset, jotka käyvät ilmi suunnitteluvaiheessa. Tällöin tiedetään paremmin, mitkä verkkokauppa-alustat ovat kriteereihin sopivia ja näistä voidaan seuloa lopullinen ratkaisu.

Mistä asiakkaita verkkokauppaan?

Kun verkkokauppa on suunniteltu ja toteutettu, on aika julkaista verkkokauppa ja kohdata todellisuus. Mitä tarvitaan seuraavaksi, on tilauksia verkkokaupasta, eli maksavia asiakkaita.

Vierailijoiden hankkimiseksi uuteen verkkokauppaan tarvitaan mitä useimmin markkinointiin ja mainontaan liittyviä toimenpiteitä, tehtynä tavalla tai toisella. Verkkokaupan perustaminen jatkuu yleensä markkinoinnilla sekä jatkuvalla kehittämisellä verkkokaupan myynnin kasvattamiseksi ja markkina-aseman saavuttamiseksi.

Verkkokaupan markkinointi ja liikenteen hankkiminen

Ennen kaikkea uuteen verkkokauppaan on saatava liikennettä eli vierailijoita, vieläpä laadukkaita sellaisia. Intialaisen klikkifarmin vierailijat ei paljoa lohduta, jos myynti on tasan 0.

Ensitöiksi onkin suositeltavaa kytkeä vierailija-analytiikka tai toisin kutsuttuna kävijäseuranta verkkokauppaan. Analytiikan avulla saadaan käsitystä vierailijoiden määrästä, heidän liikkeistään verkkokaupassa, sekä nähdään kuinka he päätyivät paikalle. Analytikka kannattaa myös kytkeä seuraamaan konversioita, eli kaupan ostotapahtumia, jolloin myös tilauksia on helppo seurata analytiikan yhteydessä.

Yleisimmät keinot hankkia liikennettä verkkosivustolle ovat hakukoneoptimointi, hakukonemainonta sekä sosiaalisen median mainonta ja markkinointi. Paras markkinointikeino selviää yleensä kartoittamalla ja kokeilemalla. Oleellisin ja tehokkain markkinointikeino keskiverrolle verkkokaupalle on oppimamme mukaan hyvä Google-näkyvyys sopivilla hakusanoilla. Kun verkkokauppasi löytyy hakukoneista hyvin, sivustolle saapuu luontaista liikennettä, joka on hyvälaatuista.

Vierailijoita verkkokauppaan hakukoneista

Hakukoneet ovat edelleen yksi suurimmista liikenteenohjaajista verkossa. Useimmiten tietoista tarvetta tiettyyn asiaan lähdetään etsimään hakukoneesta. Hakukoneet ovat siis yksi merkittävä vierailijoiden tuoja verkkokauppaasi, jos volyymia myymillesi tuotteille vain löytyy.

Huomioi myös, että hakukoneista saapuu erityisen laadukasta liikennettä, eikä mitä tahansa klikkailijoita. Vierailija on jo aktivoitunut samaa aihetta kohtaan, sillä hän on kirjoittanut hakusanan tai -termin Googleen ja toivoo löytävänsä ratkaisun. Normaalisti oikeilla hakusanoilla tuleva Google-liikenne on tasalaatuisempaa ja sitoutuneempaa kuin muut vierailijat.

Verkkokaupan hakukoneoptimointi onkin yksi merkittävän tehokas keino saada ostoaikeissa olevia vierailijoita sekä lopulta maksavia asiakkaita kauppaan. Hyvä hakukonenäkyvyys ja verkkokaupan optimointi onkin hyvä ottaa pöydälle jo verkkokaupan suunnitteluvaiheessa, sillä verkkokauppa vaatii aina panostusta markkinointiin.

Omakohtaisia kokemuksia verkkokaupan perustamisesta

Olemme tehneet verkkokauppoja useita vuosia, ja myös useille uusille verkkokauppiaille. Kokemuksemme myötä olemme nähneet monenlaista verkkokaupan perustamista, sekä huomanneet, että menestys ei ole itsestäänselvyys. Raaka totuus on, että uusia verkkokauppoja tulee, mutta niitä myös menee koska kauppaa ei saada kasvamaan ja kannattamaan.

Verkkokaupan perustajia on huomattavasti enemmän kuin verkkokauppiaana menestyviä, eikä hyvä idea valitettavasti itsessään riitä. Menestys vaatii syvällistä kiinnostusta, investointia, uhrautumista ja optimointia jalansijan löytämiseksi markkinoilla.

Verkkokauppa, joka ei nähnyt ensimmäistä vuosipäiväänsä

Yksi muistettavampia kokemuksia verkkokaupan perustamisesta: toteutimme asiakkaallemme uuden verkkokaupan WooCommercella, joka ei valitettavasti kerennyt edes yhden vuoden ikään. Kauppa oli teknisesti toimiva ja asiakkaan vaatimukset täyttävä, mutta menestys jäi yllättäen saavuttamatta.

Tämän kaupan kompastuskivenä oli selvästi liiketoimintamalli, joka oli riippuvainen tavarantoimittajien toiminnnasta. Verkkokaupassa kokeiltiin suoratoimitusmallia, jolloin verkkokauppias oli vain laskuttava välikäsi ilman omaa varastoa. Eräs päivä sitten tavarantoimittaja päätti muuttaa toimintamalliaan, ja lopetti pienten tilausten myynnin tälle kauppiaalle. Nyt uuden verkkokauppiaan olisi pitänyt siirtyä omaan varastoon, joka olisi taas tuonut kuluja huomattavasti lisää ja muuttanut koko tilanteen.

Pian olikin aika laittaa pillit pussiin ja haudata perustettu verkkokauppa alle vuoden ikäisenä. Tämä asiakas ei lannistunut, vaan olemme tehneet heille kaksi verkkokauppaa tämän kokemuksen jälkeen.

Verkkokauppa, joka ei kattanut edes kuluja

Toinen mieleenpainuva kokemus, joka tuli vastaan myös uuden verkkokaupan perustamisen myötä. Toteutimme nätin ja tyylikkään verkkokaupan uudelle teekauppiaalle, joka oli lähdössä kohti uutta ja tuntematonta. Kaupasta tuli todella siisti ilmeeltään, mutta se ei tässä tapauksessa riittänyt.

Kun verkkokauppa saatiin toteutettua, alkoi kaupankäynti rauhallisesti. Muutamia vierailijoita valui paikalle hillityn somemainonnan kautta, joitain vähäisiä vierailijoita taasen löysi paikalle Googlesta.

Parin vuoden jälkeen kauppias kohtasi haasteen: verkkokaupan myynti ei kasvanut toivotusti, eikä sen pyörittäminen kattanut edes kuluja. Päivätyöt veivät suurimman osan ajasta, eikä verkkokaupan kehittämiselle löytyt aikaa ja voimia. Verkkokaupan perustamisen jälkeen olimme ehdotelleet asiakkaallemme hakukoneoptimoinnin aloittamista, joka olisi hakukoneen mukava potentiaali huomioiden muuttanut hakukonenäkyvyyttä ja myyntiä parempaan suuntaan ilman jatkuvia ponnisteluja.

Mutta niin kävi, että uusi verkkokauppias laittoi pillit pussiin ja verkkokauppa päästettiin bittiavaruuteen.

Suunnitteletko verkkokaupan perustamista?

Verkkokaupan perustamisessa onnistutaan yleensä parhaiten osaavan kumppanin avustuksella, jolla on näkemystä ja kokemusta. Olemme olleet mukana useamman verkkokaupan perustamisessa sekä toteuttaneet useita verkkokauppoja WooCommercella, sekä olemme aktiivisia verkkokaupan optimoijia. Ota meihin yhteyttä, niin mietitään yhdessä sinun verkkokaupan perustamissuunnitelmaa.

Näkyvyyttä Googlesta optimoinnilla