Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen on haastava mutta mielenkiintoinen toimenpide. Jotta uusi verkkokauppa saadaan kannattamaan, täytyy kaupassa olla vierailijoita sekä maksavia asiakkaita. Tässä kirjoituksessa käymme läpi verkkokaupan perustamisen tärkeimmät asiat omien kokemustemme pohjalta.

Idea uudelle verkkokaupalle

Haaveiletko ryhtyväsi verkkokauppiaaksi? Pyöriikö mielessäsi idea uudelle verkkokaupalle? Vai haluatko laajentaa kivijalkaliikkeesi toimintaa verkkoon?

Olipa uuden verkkokaupan lähtökohdat niin tai näin, tärkeintä on aloittaa taustakartoituksesta ja selvittää miltä tilanne näyttää hieman tarkemmin katsottuna. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja näin vältytään pahimmilta yllätyksiltä.

Menestyvän ja tuottavan verkkokaupan perustaminen ei ole niin helppoa ja yksinkertaista kun helposti voisi kuvitella. Verkossa on nykyään valtava määrä kilpailua, joten kilpailijoista erottuminen sekä näkyvyyden ja maksavien asiakkaiden hankkiminen on usein pitkäjänteistä ja haastavaa työtä. Verkkokaupan perustaminen ei pääty nettikaupan julkaisuun, vaan yleensä vasta alkaa siitä.

Uusi verkkokauppaan liittyvä liikeidea?

Jos myyt verkkokaupassasi jotain mille on jatkuvasti kysyntää, todennäköisesti vastaavia verkkokauppoja on jo netti pullollaan ja kilpailu kovaa. Toisinaan vastaan tulee uusia liikeideoita, jotka perustuvat verkkokauppaan. Tällöin suoranainen kilpailu loistaa poissaolollaan, mutta vastassa on muita haasteita.

Ensimmäinen kysymys on, toimiiko uudenlainen verkkokauppaideasi myös käytännössä? Miksi sitä ei ole jo keksitty? Löytyykö sille kysyntää, suostuuko kohdeasiakkaasi vaihtamaan vanhanmallisesta tavasta uuteen? Saavutetaanko sillä oikeita hyötyjä asiakkaan mielestä?

Uusi verkkokaupan liikeidea selviää parhaiten kokeilemalla, jotta sen toimivuus saadaan selville mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Päivätöistä verkkokauppiaaksi?

Haaveliletko omasta verkkokaupasta, jonka pyörimään saadessasi voit ottaa lopputilin päivätöistä? Suurin osa verkkokaupoista on jo keksitty ja loppuun kilpailtu, mutta onnistumisen mahdollisuudet on aina olemassa. Saadaksesi verkkokaupan kannattamaan, tarvitaan maksavia asiakkaita, ja niiden hankkiminen käy usein työstä vieden resursseja.

Jos tulevalla verkkokaupallasi on jo paljon kilpailua, niin on syytä miettiä millä keinoin löydät potentiaalisia asiakkaita verkkokauppaasi, sekä millä perusteilla he valitsevat ostavansa juuri sinun verkkokaupastasi. Verkkokauppasi täytyy erottua jollain asiakkaallesi merkittävällä tavalla kilpailusta, jotta kaupat syntyvät verkkokaupassasi. Lisäksi potentiaalisten asiakkaiden on löydettävä paikalle tavalla tai toisella.

Ihan ensimmäisenä kannattaa kertoa ideastasi muille, myös kavereiden ja perheen ulkopuolella, saadaksesi realistisen näkemyksen suunnitelmallesi.

Verkkokauppa kivijalkaliikkeen rinnalle?

Kivijalkakauppa pyörii ja mietit laajentamista verkkokauppaan? Hienoa, sinulla on jo tuotteet valmiina ja ilmeisesti niille on myös kysyntää. Seuraavaksi täytyisi selvittää millainen kilpailu tuotteillasi on verkossa, kuinka erotutaan kilpailijoista sekä mistä löydetään vierailijoita verkkokauppaasi.

Alkukartoituksen avulla saadaan parempi käsitys siitä, kuinka verkkokauppa saadaan kannattamaan, sekä miten paljon sen käynnistämiseen täytyy laittaa resursseja.

Verkkokaupan tuotteet

Verkkokauppaan tarvitaan aina tuotteet, olipa ne sitten fyysisiä tuotteita, verkossa myytäviä palveluja tai digitaalisia eli ladattavia tuotteita. Tuotteista riippuen täytyy ensimmäiseksi löytää sopiva alusta verkkokaupalle, jonka avulla tuotteiden myyminen onnistuu tarpeen vaatimalla tavalla.

Verkkokauppa fyysisillä tuotteilla

Yleisimmin verkkokaupan tuotteet ovat fyysisiä tuotteita, jotka vaativat varastoinnin sekä toimituksen tilaajalle. Ensimmäiseksi täytyy suunnitella kuka varastoi, pakkaa ja lähettää tuotteet. Tähän pohjautuen verkkokauppaan tarvitaan mahdollisesti toimitusaika- ja toimituskululaskurit.

Verkkokaupan tuotemäärä, myyntialue sekä toimituskulujen hinnoittelu ovat verkkokauppa-alustan valintaan vaikuttavia tekijöitä, jotka on hyvä huomioida jo suunnitteluvaiheessa.

Palveluiden myynti verkkokaupassa

Nykyään yhä usampi palvelu on mahdollista ostaa verkossa. Tähän liiketoimintamalliin verkkokauppa on helposti toteutettava ratkaisu, sillä maksujärjestelmä löytyy valmiina.

Yleensä palvelun ostamiseen liittyy aika, eli milloin ostettu palvelu toteutetaan. Tämä ajanvaraustoiminto ei ole yleisesti verkkokauppa-alustojen vakiotoimintoja, joten sen ajanvarausjärjestelmän toteuttaminen verkkokauppaan on otettava huomioon.

Esimerkiksi käyttämällemme WooCommerce-verkkokauppa-alustalle on saatavilla valmiita lisäosia, joiden avulla tuotteisiin saadaan lisättyä ajanvarauskalenteri.

Ladattavien tuotteiden verkkokauppa

Nykyään on erilaisia digitaalisia tuotteita, joita voidaan myydä verkkokaupassa. Esimerkkinä toimii vaikkapa asunnon myyntiin liittyvien pohjakuvien verkkokauppa, tai digitaalisten valokuvien kuvapankki. Sähköisten tuotteiden verkkokaupoissa on useammin uusia mahdollisuuksia ja vähemmn kilpailua.

Sähköisten tuotteiden verkkokauppaa suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon verkkokauppa-alustan kyky käsitellä ladattavia tuotteita. Käyttämämme WooCommerce on hyvä esimerkki alustasta, jossa on vakiona ladattavien tuotteiden myynnin mahdollistava toiminto.

Verkkokaupan toteutus

Kun taustatyöt on tehty ja suunnitelma selvä, on aika siirtyä verkkokaupan toteutusvaiheeseen. Verkkokaupan toteutus sujuu kaikkein parhaiten, kun alkukartoitus ja suunnitelma on hyvin tehty, sekä merkitykselliset asiat on otettu alusta asti huomioon. Tämä auttaa verkkokauppa-alustan valinnassa, jotta päästään teknisesti toimivaan ratkaisuun ja pysytään budjetissa.

Verkkokauppa-alutan valinta

Verkkokauppa-alustoissa riittää valinnanvaraa, ja pääpiirteittäin alustat voidaan jakaa kahteen ryhmään. Osa verkkokaupparatkaisuista perustuu palvelumalliin ja toinen osa erikseen hankittavaan alustaan. Molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa, joiden perusteella valitaan sopivin ratkaisu käyttötarkoituksesta riippuen.

Palvelumallin verkkokauppa-alustat

Kaikkein yksinkertaisin ja helppohoitoisin verkkokauppa-alusta on sellainen, josta maksat kuukausimaksua. Tällöin kaikki muu yleensä hoidetaan palveluntarjoajan toimesta. Verkkokaupan pohja ja ulkoasu toteutetaan joko valmismalleista tai palveluntarjoaja veloittaa erikseen sen toteuttamisesta.

Yleisesti ottaen kuukausimaksullisten alustojen etuna on helppous, jolloin verkkokaupan perustamiseen ei liity teknisten asioiden hämmästelyä. Lisäksi perustamiskustannukset ovat yleensä alhaisemmat.

Heikkoutena näillä ratkaisuilla on käytetyn alustan määrittämät rajoitteet, jolloin verkkokaupan laajentaminen tai erikoisemmat ratkaisut voivat jäädä haaveeksi. Lisäksi olet sidottu tiettyyn palveluntarjoajaan, ja verkkokauppasi olemassaolo perustuu palvelun jatkamiseen.

Esimerkkeinä kuukausimaksullisista valmiskaupoista on kotimainen MyCashFlow tai kansainvälinen Shopify.

Verkkokauppa avoimen lähdekoodin alustalla

Toinen vaihtoehto on hankkia verkkokauppa, joka toteutetaan valmiilla avoimen lähdekoodin ohjelmistolla. Avoin lähdekoodi tarkoittaa, että alustan lataaminen, käyttäminen ja päivittäminen on ilmaista. Lisäksi alustaa voidaan rakennella ja räätälöidä vapaasti tarpeen mukaan, ilman teknisiä rajoitteita.

Tällaisten ohjelmistojen käyttö verkkokaupan alustana poikkeaa sillä, että yleensä toteutusvaiheessa on enemmän työtä ja kustannuksia. Lisäksi alustaa täytyy ylläpitää, eli sen käyttöön saamiseksi tarvitaan webhotelli sekä ohjelmiston päivityksistä on pidettävä huolta. Webhotellilla tarkoitettaan palvelintilaa, joka pitää verkkokaupan kytkettynä internettiin.

Yleisimmin käytetty avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta on WooCommerce, jota mekin käytämme. Järempiin verkkokaupparatkaisuihin paremmin soveltuva vaihtoehto on esimerkiksi Magento.

Verkkokaupan tekniset vaatimukset

Verkkokauppa-alustan valinnassa painavat ensisijaisesti tekniset vaatimukset ja verkkokauppapohjan mahdollinen laajennustarve. Valmisratkaisut ovat yleensä “jäykempiä” teknisten ominaisuuksien suhteen, eikä niitä pystytä ulkopuolisen toimesta kehittämään sisäänrakennettuja ominaisuuksia pidemmälle.

Tärkeää onkin ymmärtää perustettavan verkkokaupan tekniset vaatimukset, jotka käyvät ilmi huolellisesti tehdyssä suunnitteluvaiheessa.

Mistä asiakkaita verkkokauppaan?

Kun verkkokauppa on suunniteltu ja toteutettu, on aika julkaista verkkokauppa ja kohdata todellisuus. Mitä tarvitaan seuraavaksi, on tilauksia verkkokaupasta, eli maksavia asiakkaita.

Vierailijoiden hankkimiseksi uuteen verkkokauppaan tarvitaan mitä useimmin markkinointiin ja mainontaan liittyviä toimenpiteitä. Verkkokaupan perustaminen jatkuu yleensä markkinoinnilla sekä verkkokaupan jatkokehittämisellä.

Verkkokaupan markkinointi ja liikenteen hankkiminen

Ennen kun voidaan haaveilla verkkokaupan myynnistä, on uuteen verkkokauppaan saatava liikennettä eli vierailijoita. Ensitöiksi onkin suositeltavaa kytkeä vierailija-analytiikka tai toisin kutsuttuna kävijäseuranta verkkokauppaan. Analytiikan avulla saadaan käsitystä vierailijoiden määrästä, heidän liikkeistään verkkokaupassa, sekä nähdään kuinka he päätyivät paikalle.

Yleisimmät keinot hankkia liikennettä verkkosivustolle ovat hakukoneoptimointi, hakukonemainonta sekä sosiaalisen median mainonta ja markkinointi. Paras markkinointikeino selviää yleensä kartoittamalla ja kokeilemalla.

Vierailijoita verkkokauppaan hakukoneista

Hakukoneet ovat edelleen yksi suurimmista liikenteenohjaajista verkossa. Useimmiten tietoista tarvetta tiettyyn asiaan lähdetään etsimään hakukoneesta. Hakukoneet ovat siis yksi merkittävä vierailijoiden tuoja verkkokauppaasi, jos hakukonenäkyvyys on vain kunnossa.

Verkkokaupan hakukoneoptimointi on yksi tehokas keino saada ostoaikeissa olevia vierailijoita sivustolle. Hakukonenäkyvyys ja hakukoneoptimointi onkin hyvä ottaa puheeksi jo verkkokaupan suunnitteluvaiheessa.

Kokemuksia verkkokaupan perustamisesta

Olemme tehneet useita verkkokauppoja useille uusille kauppialle. Kokemuksemme myötä olemme nähneet monenlaista yritystä, sekä huomanneet, että verkkokaupan perustaminen ei ole itsestäänselvyys. Raaka totuus on, että uusia verkkokauppoja tulee, mutta niitä myös menee koska kauppaa ei saada kannattamaan.

Verkkokaupan perustajia on huomattavasti enemmän kuin verkkokauppiaana menestyviä, eikä hyvä idea valitettavasti itsessään riitä.

Verkkokauppa, joka ei nähnyt ensimmäistä vuosipäiväänsä

Yksi muistettavampia kokemuksia verkkokaupan perustamisesta: toteutimme asiakkaallemme uuden verkkokaupan WooCommercella, joka ei valitettavasti kerennyt edes yhden vuoden ikään. Kauppa oli teknisesti toimiva ja asiakkaan vaatimukset täyttävä, mutta menestys jäi yllättäen saavuttamatta.

Tämän kaupan kompastuskivenä oli selvästi liiketoimintamalli, joka oli riippuvainen tavarantoimittajien toiminnnasta. Verkkokaupassa kokeiltiin suoratoimitusmallia, jolloin verkkokauppias oli vain laskuttava välikäsi ilman omaa varastoa. Eräs päivä sitten tavarantoimittaja päätti muuttaa toimintamalliaan, ja lopetti pienten tilausten myynnin. Nyt uuden verkkokauppiaan olisi pitänyt siirtyä omaan varastoon, joka olisi taas tuonut kuluja huomattavasti lisää.

Pian olikin aika laittaa pillit pussiin ja haudata perustettu verkkokauppa alle vuoden ikäisenä.

Verkkokauppa, joka ei kattanut edes kuluja

Toinen mieleenpainuva kokemus, joka tuli vastaan myös uuden verkkokaupan toteutuksen myötä. Toteutimme nätin ja tyylikkään verkkokaupan uudelle teekauppiaalle, joka oli lähdössä kohti uutta ja tuntematonta.

Kun verkkokauppa saatiin toteutettua, alkoi kaupankäynti rauhallisesti. Muutamia vierailijoita valui paikalle hillityn somemainonnan kautta, joitain taasen löysi paikalle Googlesta.

Parin vuoden jälkeen kauppias kohtasi haasteen: verkkokaupan myynti ei kasvanut, eikä sen pyörittäminen kattanut edes kuluja. Päivätyöt veivät suurimman osan ajasta, eikä verkkokaupan kehittämiselle löytyt aikaa ja voimia. Verkkokaupan perustamisen jälkeen olimme ehdotelleet asiakkaallemme hakukoneoptimoinnin aloittamista, joka olisi hakukoneen mukava potentiaali huomioiden muuttanut hakukonenäkyvyyttä ja myyntiä parempaan suuntaan.

Vaan toisin kävi ja kauppa suljettiin kannattamattomana.

Suunnitteletko verkkokaupan perustamista?

Verkkokaupan perustamisessa onnistutaan yleensä parhaiten osaavan kumppanin avustuksella. Olemme olleet mukana useamman verkkokaupan perustamisessa sekä toteuttaneet useita verkkokauppoja. Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä sinun verkkokauppasuunnitelmaasi.