Visuaalinen ilme yritykselle

Visuaalinen ilme on tärkeä osa yrityksen markkinointia. Potentiaaliset asiakkaat usein muodostavat ensimmäisen mielipiteen yrityksestä sen visuaalisen ilmeen perusteella. 

Laadukkaan yritysilmeen hyödyntäminen liiketoiminnassa

Visuaalinen ilme tukee yrityksen viestintää ja markkinointia. Visuaalinen ilme luo yritykselle tunnistettavat kasvot. Se auttaa asiakastasi tunnistamaan yrityksesi, mutta visuaalisuus luo myös aina mielikuvia. Tässä tapauksessa mielikuvat keskittyvät yritykseesi, ja laadukas yritysilme palvelee ja markkinoi yrityksesi parhaaksi. Suunnitelmallinen visuaalinen ilme hyödyntää samaa formaattia ja tyyliä läpi kaikkien markkinointimateriaalien.

Kun visuaalinen ilme on kunnossa, verkkosivujen ja markkinointimateriaalin toteuttaminen tehostuu ja helpottuu. Visuaalinen ilme toistuu samassa formaatissa alustasta riippumatta. Näin yritys tunnistetaan paremmin, sekä jätetään laadukas mielikuva yrityksestä.

Mitä arvokkaampi tuote, sitä tärkeämpi yritysilme on.

Yritysilmeen suunnittelu

Yritysilmeen suunnittelussa tulee ottaa ensisijaisesti huomioon yrityksen missio, kohdeasiakas sekä kilpailijat. Alkuvaiheessa tehdään selväksi mikä on yrityksen kohdeyleisö, sekä suunnitellaan sen mukaan. Yhtään kilpailijan ilmettä muistuttavaa toteutusta kannattaa välttää.

Graafinen ohjeistus

Yrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelun lopputuotos on graafinen ohjeistus. Graafisessa ohjeistuksessa on määritelty logon eri versiot, käytettävät värit, fontti sekä joitain asetteluun liittyviä mittasuhteita.

Logo

Yrityksen visuaalisen ilmeen tärkein elementti on logo. Se osuu esimerkiksi verkkosivuilla aina ensimmäisenä vierailijan silmään, katse hakeutuu ensimmäisenä sivun vasempaan yläreunaan, jossa logo lähes poikkeuksetta sijaitsee.

Yrityksen logon tulisi olla persoonallinen, mutta ei liian taiteellinen. Luettavuus on logon kohdalla ensiarvoisen tärkeää, ja menee oppiemme mukaan muun edelle. Logon tunnistettavuutta voidaan parantaa aihetta kuvaavalla ikonilla tunnistettavuuden parantamiseksi. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta logon kuva tulisi olla hyvin yksinkertainen ja yksiselitteinen.

Värimaailma

Visuaaliseen ilmeeseen kuuluu myös värimaailma, jota käytetään yrityksen markkinointimateriaalissa. Värejä voi olla useampi ja niiden käyttötarkoitus voi olla määritelty.

Typografia

Fontti on tärkeä osa visuaalista ilmettä määrittäen tekstin ulkoasun. Yhtenäisessä yritysilmeesä käytetään valittuja fontteja. Samaa fonttityyppiä on hyvä käyttää kaikessa kirjoitetussa materiaalissa yhdenmukaisen ilmeen vahvistamiseksi.

Kotisivut ovat tärkeä osa yrityksen visuaalista ilmettä

Netin yleistyttyä ja tekniikan kehittyessä verkkosivuista on tullut yrityksen markkinoinnin kulmakivi. Ne on täysin yrityksen näköiseksi muokattava alusta, joille kenellä tahansa netin käyttäjällä on suora pääsy. Lisäksi yrityksen kotisivujen sisältö löytää hakukoneista vierailjoita.

Laadukas sisältö ja edustava ilme ovat kotisivujen peruspilarit.

Visuaalinen ilme yritykselle

Yritysilmeen suunnittelun hinta

Yrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelun hinta riippuu työn laajuudesta. Tarvitaanko pelkästään parannusta vanhan näköiseksi jääneeseen ilmeeseen, vai lähdetäänkö suunnittelemaan kokonaan uutta.

Yritysilmeen suunnittelun hinta alkaa muutamasta sadasta eurosta.